Rozliczenie bilansowe pracy zarządu

Szanowni Państwo; Drodzy Mieszkańcy

Zgodnie z przyjętą przeze mnie od początku tej kadencji pełną jawnością poczynań społecznych naszego zarządu, tradycyjnie już  jak co roku, po 3 latach działalności na tym stanowisku, publikuję do Państwa wiadomości  zestawienia rozliczeń finansowych za cały ten ostatni okres od lipca’2021 do czerwca’2022. Oczywiście dostępne są na bieżąco wszystkie rozliczenia realizowanego Zadania Lokalnego 2022 zgodnie z uchwałą ZM z 13.09 ubr (patrz także https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/06/sprawozdanie-z-zebrania-zarzadu-21-06-br/) . Corocznie prezentujemy Państwu obraz wszelkich rozliczeń finansowych pracy zarządu, wobec naszych mieszkańców. Dzięki za uprzejmość referatowi wydatków budżetowych UG SL.

Potwierdzam, że dla pełnej jawności wydatkowania środków publicznych w obrębie osiedla, publikacja tego typu zestawień będzie corocznym stałym zwyczajem przewodniczącego zarządu, tak samo jak pełna transparentność powstających dokumentów z prac zarządu, protokołów Zebrań Mieszkańców czy innych ważnych notatek i spotkań urzędowych dot. naszych osiedlowych spraw. Publikacje są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej, oraz zarządowych portalach FB.

Jednocześnie informuję, że w dniu 30.06 br. złożyliśmy skompletowane wnioski mieszkańców i innych osób (wnioski były też z poza osiedla) do tzw. Zadania Lokalnego  na podstawie par. 5 pkt. 3 Uchwały nr XXXV/340/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 23.05.2013r. w sprawie Programu pobudzania aktywności obywatelskiej z późniejszymi zmianami. Zarząd Osiedla przedłożył listę zebranych wniosków i propozycji mieszkańców i inicjatorów pomysłów do  Zadania Lokalnego na 2023 rok (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/06/wnioski-do-zadania-lokalnego-2023-2/) . W miesiącu sierpniu uzyskamy opinię Wójta na temat zgłoszonych propozycji by w dniu 12 lub 13 września na Zebraniu Mieszkańców zagłosować nad tymi pomysłami do ZL’2023, które ostatecznie będą się musiały mieścić w łącznej kwocie ok. 58 tyś zł przypadającej na naszą jednostkę samorządową. (+ ewent. środki pozostałe z roku bieżącego).

Jarosław Dudkiewicz

Zarząd Osiedla Grzybowego

Przewodniczący

13.07.2022 r

SKMBT_C36422071316571 

szczegółowe zestawienia finansowe dostępne są także dla zainteresowanych w oryginale w UG – referacie wydatków budżetowych