Ścieżka rowerowa na os. Grzybowym

Ścieżki rowerowe to inwestycje, które wpisują się w europejskie, nowoczesne standardy rozwoju infrastruktury.  W ostatnim czasie w sąsiedztwie naszego osiedla powstała ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Stefańskiego oraz Szkółkarskiej. Ta ostatnia, kończy się na granicy naszego osiedla przy rondzie Nektarowa/Muchomorowa/Szkółkarska. O konieczności bezpiecznego przejazdu rowerem w kierunku północnym do stacji PKM i dalej ul. Mosiężną do Złotnik i Golęczewa, gdzie ścieżki rowerowe są już wykonane, mówimy od trzech lat. Trzy lata temu bowiem budowa odcinka wzdłuż ul. Muchomorowej została wpisana jako zadanie do budżetu centralnego gminy za wiedzą i aprobatą mieszkańców osiedla Grzybowego. Obecnie gmina uzyskała już zatwierdzenie projektu i czekamy na ogłoszenie przetargu na wykonanie w pierwszym etapie ok 250-metrowego odcinka wzdłuż ul. Muchomorowej. Zadbaliśmy o to, aby w maksymalnym stopniu ochronić istniejące nasadzenia. Z ul. Muchomorowej rowery przejadą krótkim odcinkiem Ptasiego Zaułka, aby przez lasek i kładkę nad istniejącym tam ciekiem wodnym, dojechać do drogi serwisowej wzdłuż torów kolejowych i do stacji PKM Złotniki Grzybowe. Taki przebieg trasy spełnia też oczekiwania mieszkańców Złotnik. Poglądowo zadanie to zostało zobrazowane na zdjęciu poniżej. Chodzi o to, aby dzieci, młodzież i dorośli chętniej korzystali z tej formy transportu oraz, aby bezpiecznie dojeżdżali do szkoły, pracy i stacji PKM.  Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rozpoczęły się  działania, związane z budową ścieżki rowerowej w pasie zieleni przy ul. Poziomkowej. Będzie to kilkusetmetrowy odcinek, który „połączy” rejon szkoły ze wspomnianymi wyżej ścieżkami rowerowymi w zachodniej części Suchego Lasu.