Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich – apel

Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski wystosował Apel w sprawie pilnej konieczności uzdrowienia finansów samorządów w obliczu wysokiej inflacji

Apel – finanse samorządów