Uwaga! kolejne roboty drogowe na osiedlu

W poniedziałek 11.07 ruszają kolejne roboty remontowe naszych jezdni na osiedlu. W tym tygodniu dokonaliśmy wraz z pracownikiem ZGK przeglądu stanu nawierzchni osiedlowych ulic zgodnie ze zgłaszanymi nam zarówno bezpośrednio przez mieszkańców jak i wskazywanymi przez zarząd miejsc zdewastowanych, w tym także sugerowanych w ramach wniosków do Zadania Lokalnego. Wskazanych zostało ok. 25 miejsc szczególnie zdeformowanych oraz wyniszczonych kostek przede wszystkim w rejonie trasy linii autobusowej, ale także mocno zdeformowanych w innych miejscach takich jak:

  • rejon ul. Muchomorowej przy klinice weteryn. i skrzyżowaniu z ul. Kukułczą/ Kruczą;
  • zapadliska przy studzienkowe na placu grzybowym i ul. Maślakowej;
  • trzy punkty chodnikowe na ul. Maślakowej;
  • zastoiska przy skrzyżowaniu ul. Opieńkowej/ Koźlarzowej;
  • skrzyżowanie i chodnik przy Koźlarzowej/Kurkowej;
  • narożnik chodnikowy ul. Nektarowej i Sosnowej oraz dwa punkty na Nektarowej;
  • przejście piesze pomiędzy Nektarową a Kurkową;
  • zniszczona kostka na odcinku ul. Podgrzybkowej (między Maślakową a Smardzową);
  • cztery miejsca sporej deformacji nawierzchni ulicy Jaskółczej;

Wskazaliśmy jeszcze kilkanaście innych miejsc o mniej oczywistych zniszczeniach, ale zostały one też zapisane do listy zadań, które będą w ciągu najbliższych dni realizowane w ramach robót remontowych na osiedlu. Prosimy o zachowanie ostrożności w poruszaniu się po naprawianych uliczkach.

Jednocześnie omówiliśmy listę wniosków mieszkańców skierowanych do zarządu w ramach zbierania wniosków do ZL’2023, a które kwalifikowały się do bieżących działań gospodarczych w ramach ZGK Suchy Las takich jak: propozycja obniżenia krawężników dla zjazdów przy skrzyżowaniach dla wózków, przejście piesze w ciągu ulic Rydzowa / Jodłowa, bieżące docinki drzew i krzewów we wskazanych miejscach publicznych. Niezależnie od tego spotkania, zarząd osiedla wystosuje odpowiednie pismo z prośbami mieszkańców do Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej.

J.Dudkiewicz

na zdjęciach przykładowe wskazane punkty