Kontynuacja zajęć SALSATION

W nowym sezonie 2022/2023 planujemy dalej jak co wtorek i czwartek – zajęcia SALSATION o 19.00 na boisku przy Sosnowej. Informujemy, że w kolejnym grafiku zajęcia te dalej będą w tym terminie. Nowość: przygotowujemy wyjazdowe warsztaty salsation w miesiącu wrześniu zgodnie z ustaleniami uchwały ZM w sprawie finansowania zajęć kółek zainteresowania na ZL '2022. Szczegóły zainteresowanych uczestnictwem na zajęciach. Ewentualnie zgłoszenia uczestnictwa (wyjazd autokarowy) prosimy zgłosić bezpośrednio na zajęciach do końca sierpnia.