Odp. UG na sugestii korekt w nasadzeniach skweru przy ul. Jaskółczej

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wiadomość informuję, iż zadanie związane z zagospodarowaniem skweru zlokalizowanego u zbiegu ulic Jaskółczej, Słowiczej i Muchomorowej w Złotnikach było Państwa inicjatywą osiedlową i zostało zatwierdzone jako zadanie lokalne w 2020 r. Przedstawiciel zarządu Państwa osiedla spotykał się z projektantem i omawiał sposób zagospodarowania tego terenu, gmina nie ingerowała w te uzgodnienia. Błędne jest Pana stwierdzenie, że to urząd zadecydował o kształtowaniu Państwa zieleni. Dodatkowo, w październiku 2020 r. koncepcja projektowa została przesłana do Przewodniczącego Zarządu celem jej udostępnienia dla mieszkańców i opublikowania.

Na początku roku 2021 r. p. Przewodniczący zwrócił się do urzędu gminy z prośbą realizacji ww. zadania z uwagi na obchody 25-lecia osiedla. Nie zostały wskazane żadne uwagi, czy konieczność zmiany koncepcji. W związku z tym,  procedura obejmująca zapytanie ofertowe i wybór wykonawcy została przeprowadzona w oparciu o ww. koncepcję.

Nadto informuję, iż korona posadzonych drzew nie stanowi formy „przystrzyżonej kuli”, a jest to kształt korony charakterystyczny dla klonu czerwonego i gruszy drobnoowocowej. Jesteśmy oczywiście otwarci na sugestie mieszkańców dotyczące dosadzenia drzew na tym terenie.

Z wyrazami szacunku

Anna Stachowiak

Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska

e-mail: anna.stachowiak@suchylas.pl

tel. 61 8926-283