Opinia Wójta w spr. wniosków do ZL’2023

W dniu 12 września (g. 19.00) w osiedlowej świetlicy w ramach Zebrania Mieszkańców będziemy m.in. uchwalać budżet lokalny na Zadania Lokalne '2023. Uchwałę podejmować będziemy na podstawie opinii Wójta, którą prezentujemy poniżej. Jest to stanowisko włodarza gminy w stosunku do wniosków mieszkańców zgłoszonych w dniu 30.06 br. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/wnioski-do…/ przez zarząd osiedla na podstawie zebranych propozycji (uchwała nr XXXV/340/13 RG z 25.05.2013 z późn. zmian. nt. Programu pobudzania aktywn. obywat.). Głosować będziemy nad propozycjami, które uzyskały pozytywną opinie Wójta. Zapraszamy na Zebranie.

0123_001

Zarządzenie nr 137_2022