Powołanie komisji mieszkańców ds. zazielenienia osiedla

Szanowni Mieszkańcy;

Również pod wpływem różnych ciekawych głosów zbieranych przy okazji pomysłów na Zadanie Lokalne '2023 wychodzimy ze statutową inicjatywą powołania przy zarządzie osiedla komisji mieszkańców ds. zazielenienia osiedla i rewitalizacji placu grzybowego. Chcemy powołać kilku osobowe gremium najbardziej aktywnych w tej kwestii mieszkańców ds. realnych konsultacji osiedlowych co do kierunków dalszych działań (m.in. w ramach środków z ZL) przy pracach projektowych, które miały by objąć tematykę odbetonowania naszego centrum osiedla (efekt wielu głosów ankietowych oraz sugestii z pomysłów na ZL) jak również wspólne uzgadnianie w takim zespole kierunków działań przy dalszych nasadzeniach na naszym osiedlu (np.  korekta nasadzeń skweru ul. Jaskółcza). Oczywiście chcemy powołać gremium ludzi zainteresowanych a także mających przygotowanie zawodowe, choć nie zakładamy by ta grupa miała być ściśle zamknięta. Do tej grupy zapraszamy osoby personalnie wypowiadające się w tych tematach, ale także zostawiamy otwarte forum do dyskusji dla każdego chętnego. Zgodnie ze Statutem Osiedla komisje taką chcemy powołać za wyborem Zebrania Mieszkańców uchwałą na najbliższym Zebraniu Mieszkańców w dniu 12 września br. Prosimy ewent. chętnych o zgłaszanie swojej kandydatury na ręce Przewodniczącego zarządu.

J.Dudkiewicz