„Program Ochrony Środowiska dla Gminy …”

Dzień doby,

Bardzo proszę o udostępnienie mieszkańcom gminy informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych skierowanych do projektu ‘Programu ochrony środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.(…)

Z wyrazami szacunku

Danuta Kałążna

Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska

e-mail: danuta.kalazna@suchylas.pl

tel. 61 8 926 580

obwieszczenie – konsultacje społeczne POŚ-1