Propozycja komisji ds. rewitalizacji placu grzybowego i zadrzewienia osiedla

W nawiązaniu do dyskusji i konsultacji w sprawie pomysłów i planów co do rewitalizacji placu grzybowego oraz koncepcji kolejnych nasadzeń na terenach publicznych na osiedlu (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/07/rewitalizacja-placu-konsultacje-zielen-na-osiedlu/) przedstawiamy propozycje zarządu osiedla w tej kwestii.

Szanowni Państwo;
W nawiązaniu do licznych inicjatyw i głosów naszych mieszkańców, na mocy Statutu Osiedla Grzybowego & 5 rozdz. 2 zarząd osiedla proponuje powołanie komisji ds. rewitalizacji placu grzybowego i zadrzewienia i nasadzeń na osiedlu. Celem działania tej komisji przy zarządzie osiedla byłoby proponowanie i konsultowanie różnych pomysłów na dalsze nasadzenia ciekawej roślinności, w tym przede wszystkim drzew wysokich w dostępnych miejscach publicznych na osiedlu, przy jednoczesnym stworzeniu forum do publicznej społecznej dyskusji nad optymalnym zagospodarowywaniem terenów wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem pomysłów na rewitalizacje placu grzybowego. Komisja ta będzie mogła wraz z członkami zarządu prowadzić bieżące konsultacje konkretnych działań projektowych i wykonawczych realizowanych na rzecz osiedla zarówno z budżetu tzw. Zadania Lokalnego jak i budżetu centralnego Gminy.
Do składu komisji swój akces dotąd zgłosili:
1/ Bożena Krawczak
2/ Andrzej Rakowski
3/ Łukasz Piotrowski
4/ Paweł Młodkowski
5/ Maciej Młodziejowski
6/ Jarosław Dudkiewicz
7/ Paweł Łęcki
8/ Marek Falkowski
9/ Mikołaj Kamieński
Ewent. kolejne osoby chętne do współpracy i uczestnictwa w tym forum, proszone są o zgłoszenie tego do przewodniczącego zarządu osiedla do 31 sierpnia. Powołanie komisji, zamierzamy dokonać decyzją i uchwałą Zebrania Mieszkańców w dniu 12 września br.