Przyspieszona sesja Rady Gminy

W dniu 11 sierpnia odbyła się kolejna sesja Rady Gminy SL, o tyle dziwna, że miała miejsce w trybie przyspieszonym na prośbę Wójta; spowodowało to nieobecność dwóch radnych.

Głównym powodem takiego trybu tej sesji był wniosek Wójta o rozpatrzenie kwestii zmian w tzw.  WPF, które ze wzgl. administracyjnych musiały być pilnie rozstrzygnięte (kwestia wykorzystania środków z tzw. „Polskiego Ładu”) miały by to zaowocować – decyzją o budowie głośnego w Złotkowie nowego skrzyżowania na ul.  Obornickiej za znaczne kwoty inwestycyjne. Sprawa budziła i wciąż budzi spore negatywne emocje (wypowiadał się radny Przybylski i sołtys Złotkowa), przy gremialnym oporze mieszkańców Złotkowa. Po czasami bardzo burzliwej dyskusji i emocjonalnych wypowiedziach, ostatecznie radni zatwierdzili na ten projekt budżet znacznie okrojony co w praktyce blokuje budowę skrzyżowania w tej formule.  Trzeba dodać, że zadanie infrastrukturalnie obejmuje także inne elementy drogowe rejonu od ul. Pawłowickiej do skrzyżowania z ul. Sobocką. Sprawa z pewnością będzie jeszcze publicznie dyskutowana.

W porządku obrad nie było ponadto bezpośrednich tematów dot. osiedla lub Złotnik; dopiero w wolnych głosach i wyjaśnieniach Wójta dowiedzieliśmy się:

– że prowadzone są prace koncepcyjne i projektowe nad budową „centrum sztuk i walk” przy ul. Szkółkarskiej (teren po upadłym inwestorze przy górce saneczkowej),

– o sprawach modernizacji monitoringu, który ma szanse być w tym roku całościowo zakończony – także na naszym osiedlu;

– o zmianach w komunikacji publicznej (w tym linia 901 przez osiedle zostanie zredukowana co do ilości pustych kursów, choć nie przewiduje się na razie zmiany trasy);

– że prowadzone są prace projektowe nad wprowadzeniem dodatkowych oznakowań dot. tzw. skrzyżowań równorzędnych na osiedlu;

– że po sąsiedzku projektuje się domknięcie ciągu ścieżek rowerowych poprzez kilku milionową inwestycje na ul. Poziomkowej (w pasach zieleni);

J.Dudkiewicz