Ścieżka rowerowa – wyjaśnienia UG

W związku z pojawiającymi się publicznie informacjami o kosztach budowy ścieżki rowerowej przez teren osiedla wystosowaliśmy stosowne zapytanie do UG uzyskując następującą Odpowiedź mailową z ref. inwestyc. na interwencyjne pytanie zarządu i radnych o planowane koszty budowy ścieżki rowerowej na osiedlu. Zarząd osiedla nie był stroną w dyskusjach projektowych nad przyjętymi rozwiązaniami.

Zainteresowani jesteśmy by wraz z osiedlowymi radnymi dokonać pełnej kontroli realizacji tego pomysłu a przede wszystkim by nastąpiła społeczna kontrola nad kosztami tego zadania; wyjaśnienia UG przyjmujemy w taki sposób, że „kosztorys inwestorski” nie jest realnym ustalonym kosztem realizacyjnym, którego ostateczny poziom będzie wynikał z przetargu i finalnie podpisanej umowy z wykonawcą.

Działaniami obu osiedlowych radnych, będziemy prosili o pełną kontrolę nad tym zadaniem zarówno co do celowości konkretnych pozycji zadania jak i ponoszonych kosztów realizacyjnych. Sprawa będzie publicznie i transparentnie prezentowana oraz dyskutowana na najbliższych: zebraniu zarządu oraz na Zebraniu Mieszkańców.

Panie Jarosławie,

jak napisałam w poprzednim mailu, to jest kosztorys inwestorski, opracowany zgodnie z wymogami rozporządzenia. Kosztorys nie jest w żaden sposób wiążący i doskonale wiemy, że często odbiega on, od faktycznego kosztu wykonania prac, zwłaszcza w takim okresie, gdzie sytuacja na rynku jest b. zmienna. Wykonawca wyłoniony zostanie w postępowaniu przetargowym.

Aurelia Szczęsna, Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego

 tel.       61 8926 441

kom.    602 338 873

e-mail: aurelia.szczesna@suchylas.pl