Zebranie Mieszkańców – 12 września 2022

ZAPROSZENIE:

Zebranie Mieszkańców OSIEDLA GRZYBOWEGO 

poniedziałek 12 września 2022 godz. 19.00;

osiedlowa świetlica

Plac Grzybowy 16

 (na podst. rozdz.4 par. 12 Statutu Osiedla – uchwała nr XXV/211/2008 z 25.09.2008 z późniejszymi zmianami)

Przewidywany porządek obrad:

1/ Wybór przewodniczącego zebrania
2/ Stwierdzenie prawomocności zebrania, lista obecności
3/ Przedstawienie aktualnego stanu realizacji Zadania Lokalnego na 2022 rok (na podst. uchwały nr 20/2021 z 17.06 ubr. oraz nr 23/2022 z 25.04.br.).

4/ Omówienie i podjęcie uchwały ZM nr 24/2022 dot. Zadania Lokalnego na 2023 na podstawie opinii Wójta z sierpnia br.

5/ Podjęcie uchwały ZM nr 25/2022 w sprawie powołania komisji ds. rewitalizacji placu grzybowego oraz zazielenienia osiedla.

6/ Informacje Wójta lub przedstawiciela UG:

         – sprawa zmian w organizacji ruchu (bezpieczeństwo skrzyżowań równorzędnych);

         – propozycje korekt w funkcjonowaniu linii autobusowej na osiedlu;

         – projekt MPZP Jelonek (Złotnicka/ Sosnowa);

         – sprawa zakończenia prac przy monitoringu osiedlowym;

         – inne tematy realizowane na osiedlu z budżetu centralnego;

7/ Informacje przewodniczącego Zarządu ze stanu bieżących spraw oraz propozycji w grafiku  zajęć rekreacyjno-integracyjnych na rok szkolny 2022/2023 oraz imprez organizowanych do końca roku.

8/ Wolne głosy i wnioski
9/ Zakończenie zebrania.

Jarosław Dudkiewicz

Zarząd Osiedla Grzybowego