Zmiany w organizacji ruchu w SL

Uwaga: z wielkim zainteresowaniem zarząd naszego osiedla śledził działania zmierzające do zmiany organizacji ruchu po południowej stronie naszego osiedla. Postulowane zmiany przez radnych i zarząd Suchego Lasu zostają wprowadzane od najbliższego tygodnia. Ma to także dać szansę i wpływ na ograniczenie ruchu tranzytowego i podniesienie bezpieczeństwa na naszym osiedlu. Zmiany:

Od 24 sierpnia jeden kierunek ruchu na Promienistej i Bajkowej w SL
Informujemy, że zgodnie z zatwierdzonym nowym projektem stałej organizacji ruchu i wnioskami mieszkańców oraz Zarządu Osiedla Suchy Las od 24 sierpnia bieżącego roku zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu drogowego:

➡️na ulicy Promienistej, od ulicy Jagodowej do ulicy Borówkowej będzie jeden kierunek ruchu. Zastosowane oznakowanie wyrażone znakiem drogowym D-3 „droga jednokierunkowa” zostanie zamontowane na początku drogi jednokierunkowej na skrzyżowaniu ulicy Promienistej wlot z ulicy Jagodowej. Na skrzyżowaniu ulicy Borówkowej wlot w ulicę Promienistą będzie obowiązywał zakaz wjazdu wyrażony znakiem pionowym B-2 „zakaz wjazdu”;

➡️na ulicy Promienistej od ulicy Miłej do ulicy Nizinnej będzie jeden kierunek ruchu. Zastosowane oznakowanie wyrażone znakiem drogowym D-3 „droga jednokierunkowa” zostanie zamontowane na początku drogi jednokierunkowej na skrzyżowaniu ulicy Promienistej wlot z ulicy Miłej. Na skrzyżowaniu ulicy Promienistej wlot z ulicy Nizinnej będzie obowiązywał zakaz wjazdu wyrażony znakiem pionowym B-2 „zakaz wjazdu”. Ulica Promienista od ul. Nizinnej do Borówkowej pozostaje dwukierunkowa;

➡️na ulicy Bajkowej od ulicy Jagodowej do ulicy Borówkowej będzie jeden kierunek ruchu. Zastosowane oznakowanie wyrażone znakiem drogowym D-3 „ droga jednokierunkowa” zostanie zamontowane na początku drogi jednokierunkowej na skrzyżowaniu ulicy Bajkowej wlot z ulicy Jagodowej. Na skrzyżowaniu ulicy Bajkowej wlot z ulicy Borówkowej będzie obowiązywał zakaz wjazdu wyrażony znakiem pionowym B-2 „zakaz wjazdu”.

Prosimy kierowców o dostosowanie się do nowej organizacji ruchu i zachowanie szczególnej ostrożności.