Badania ankietowe klimatu rowerowego

Wyraź swoją opinię. Zapraszamy do udziału w badaniach – https://rowerowyklimat.pl/
Ruszyła druga edycja Badania Klimatu Rowerowego. Badanie to polega na wypełnieniu przez mieszkańców anonimowej ankiety (on-line) oceniającej i badającej warunki rowerowe panujące w gminie, w przypadku naszych mieszkańców – w gminie Suchy Las.
Ankieta dostępna jest pod linkiem https://rowerowyklimat.pl/
Zawiera ona 28 pytań w następujących obszarach tematycznych: rower i klimat ruchu drogowego, wartościowanie korzystania z rowerów, bezpieczeństwo osób korzystających z rowerów, komfort jazdy, infrastruktura i sieć udogodnień do jazdy rowerem, plus pytania uzupełniające.
Odpowiedzi na pytania w powyższych obszarach tematycznych pozwolą na stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w miejscu zamieszkania.
By obraz ten był jak najpełniejszy i by mógł powstać raport z badań ważny jest jak największy udział mieszkańców. Dla gminy Suchy Las minimalny próg metodologiczny wynosi 50 wypełnionych ankiet.