Darmowa komunikacja dla uczniów z Ukrainy

Darmowa komunikacja publiczna dla ukraińskich uczniów szkół podstawowych posiadających status cudzoziemca UKR‼️
Szanowni Państwo, na podstawie Uchwały nr XLIV/498/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, istnieje możliwość przyznania uczniom szkół podstawowych na terenie oraz poza terenem gminy Suchy Las prawa do bezpłatnych szkolnych biletów sieciowych uprawniających do poruszania się na terenie gminy Suchy Las i poza nią w ramach aglomeracyjnego systemu transportu publicznego zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.
Bilet szkolny (ważny od 1 października do 30 września) aktywowany zostanie w formie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) lub Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej Junior (PEKA Junior). Będzie obowiązywał na obszarze stref biletowych A+B+C+D.
UWAGA: Uprawnionymi do biletów są uczniowie szkół podstawowych, którzy uzyskali status cudzoziemca UKR, a przy składaniu karty PEKA w Urzędzie Gminy ich rodzice lub prawni opiekunowie oświadczą, iż ich aktualnym miejscem zamieszkania jest gmina Suchy Las.
W celu aktywacji bezpłatnego biletu szkolnego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Suchy Las oraz dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych poza terenem gminy Suchy Las (objętych aglomeracyjnym systemem transportu publicznego) konieczne jest złożenie w Urzędzie Gminy Suchy Las:
▶️imiennej karty PEKA lub karty PEKA Junior, której posiadaczem jest uczeń w terminie od rozpoczęcia roku szkolnego do 16 września 2022 r. w okresie pracy Urzędu Gminy Suchy Las.
Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosku (we własnym zakresie) o wydanie karty PEKA lub PEKA Junior. Karty PEKA złożone w Urzędzie Gminy Suchy Las po terminie 16 września br. nie zostaną uwzględnione.