Inauguracja zajęć rytmiczno-tanecznych dla dzieci

W nowym sezonie 2022/2023 wracamy do cotygodniowych świetlicowych zajęć dla naszych dzieci 4-10 l. co poniedziałek o godz. 17.00. Nowy cykl zajęć z Zuzanną Elińską rozpoczniemy od następnego poniedziałku 12.09 br.