Rozpoczęcie prac nowej komisji przy zarządzie osiedla

Zgodnie z wolą wielu mieszkańców i licznymi postulatami na ostatnim Zebraniu Mieszkańców w dniu 12.09 br. powołaliśmy nową komisję mieszkańców ds. zadrzewienia osiedla i przebudowy placu grzybowego zgodnie z uchwałą ZM nr 25/2022 z 12.09 br. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/protokoly-z-zebran/ https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/o-nas/

Jednym z pierwszych działań komisji było spotkanie jej przewodniczącego  i przewodn. zarządu osiedla z wójtem Bulińskim i urzędnikami referatów komunalnego i ochrony środowiska w dniu 15.09 br. celem wypracowania zasad współpracy z urzędem przy tematach będących przedmiotem zainteresowania członków komisji.

Myślę, że możemy podsumować je w kilku słowach: Urząd Gminy Suchy Las jest otwarty na tematy związane z naszymi koncepcjami zazielenienia/zadrzewienia Osiedla Grzybowego. Padła propozycja przesunięcia środków przeznaczonych na realizację projektu „zazielenienia” Placu Sokoła na inne działania związane z nasadzeniami na naszym Osiedlu. Warunkiem jest abyśmy w najbliższym czasie (2-3 tygodnie) złożyli w UG propozycje nasadzeń. Zostaną one zweryfikowane pod kątem możliwości ich realizacji.

Rozmowy dotyczyły także kwestii możliwości zagospodarowania zielenią innych „wolnych przestrzeni” przy ul. Jaskółczej (narożnik z Żurawią), terenu przy Muchomorowej (pomiędzy Słowiczą a Ptasim Zaułkiem), narożnika Nektarowa/Muchomorowa czy problemu uporządkowania zieleni i chodników wzdłuż Nektarowej. Dyskutowaliśmy także o koncepcjach i kierunkach możliwych zmian w zagospodarowaniu placu grzybowego, który, poza względami estetycznymi (chwasty, nieskuteczny system odwodnienia), zaczyna także być w wielu miejscach uciążliwy dla mieszkańców (nierówne nawierzchnie kostki, zbyt ciasne stanowiska parkingowe etc.).

Przewodniczący nowej komisji zaprezentował swoją  osobistą ideę  aby na naszym Osiedlu powstały realne strefy cienia, żeby ponad dachami górowały pełnowymiarowe drzewa. Podobnie jak na poznańskim Sołaczu i w wielu innych miejscach. „Skoncentrowałbym się na wskazaniu miejsc, gdzie będziemy mogli posadzić nasze rodzime gatunki: lipy, klony, brzozy„. UG zadeklarował, że po weryfikacji naszych propozycji zapewni sadzonki. My z kolei, w ramach „czynu społecznego” pod nadzorem kompetentnych osób moglibyśmy te drzewa posadzić. „Kwestie związane z przesadzaniem, rozsadzaniem , konieczną pielęgnacją zostawiłbym na ten moment„.

W najbliższym czasie planujemy plenerowe spotkanie członków komisji celem wypracowania odpowiedzi na poruszone na spotkaniu w urzędzie kwestie.

Paweł Młodkowski – przewodniczący komisji

Jarosław Dudkiewicz – przewodn. zarządu osiedla