Ścieżki rowerowe

Kilka słów komentarza, w związku z dyskusją nad ścieżkami rowerowymi w gminie i na naszym osiedlu. Ścieżki rowerowe na terenie gminy powstają etapami i stanowią, w wymiarze poszczególnych jednostek administracyjnych gminy, wycinki pewnej całości. Realizacje te mają na celu bezpieczne dla rowerzystów skomunikowanie różnych części Suchego Lasu (połączenie w spójną sieć bezpiecznych dróg rowerowych z możliwością dojazdów do placówek szkolnych i do pracy). I tak, w ubiegłym roku powstała ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Stefańskiego i Szkółkarskiej. Wartość tej inwestycji wyniosła ok 2,5 min złotych. W tym roku planowana jest budowa ścieżek rowerowych po obu stronach ulicy Poziomkowej, w jej pasach zielonych. Koszt tej inwestycji, wg wstępnych szacunków, to ok 3 min zł. Podobny był koszt drogi rowerowej, która już funkcjonuje, a budowana była w ubiegłym roku w Zielątkowie. Aktualnie buduje się rondo Sucholeska/ Powstańców Wlkp i przy tej okazji powstaje kolejny odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Sucholeskiej. Ta inwestycja pochłonie również ponad 2,5 min złotych. Z inwestycyjnego punktu widzenia czasy są trudne: szaleje inflacja, rosną koszty materiałów budowlanych. Radni, planując w roku 2021 budżet gminy na kolejne lata, w zadaniu pt ” budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej od ronda Nektarowa/Szkółkarska do stacji PKM Złotniki Grzybowe” zabezpieczyli w budżecie kwotę 800 tyś zł. Niestety, kosztorys inwestorski, wykonany w obecnie istniejących realiach, dotyczący odcinka wzdłuż lasu przy ul. Muchomorowej do Ptasiego Zaułka znacznie (prawie dwukrotnie) przerósł zakładany w 2021 roku koszt realizacji tego odcinka zadania. Aktualnie zwróciliśmy się do Referatu Inwestycyjno-Budowlanego z prośbą o ponowną kalkulację. Radni wraz z zarządem osiedla rozważają możliwości modyfikacji planowanego, pierwotnego przebiegu dalszego odcinka drogi rowerowej do stacji PKM tak, aby zoptymalizować koszt całej inwestycji.