Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030

Rada Gminy Suchy Las uchwaliła Strategię rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022-2030
Na czwartkowej sesji 29 września radni podjęli decyzję o przyjęciu nowej strategii rozwoju gminy. Tym samym, zakończona została procedura przygotowania dokumentu i strategia weszła w życie. Wygaszona została dotychczasowa strategia rozwoju. Nowy dokument zaprezentował dr Bartłomiej Kołsut, kierownik grupy roboczej ds. realizacji strategii rozwoju gminy z Zakładu Geografii Ekonomicznej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.
Wizja strategii rozwoju gminy Suchy Las 2030 – Jak dobrze tu mieszkać!
Wizja składa się z 9 kluczowych elementów, kładących nacisk na; rozwiązania transportowe w tym drogowe, transport publiczny i infrastrukturę rowerową, na kierunek ekologiczny w tym przede wszystkim na rozwój odnawialnych źródeł energii, rozbudowę infrastruktury społecznej, co związane jest z przyrostem liczby mieszkańców. Dużą rolę w rozwoju gminy pełnić będzie rozwój przedsiębiorczości, zarówno na gruncie prywatnym, jak i wspierania jej przez samorząd. Wizja generuje trzy podstawowe cele strategiczne, a następnie kierunki działań gminy Suchy Las do 2030 r. Więcej informacji wraz z dokumentem strategii https://www.suchylas.pl/…/rada-gminy-suchy-las…/