ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW 12 września br.

Uprzejmie przypominamy i serdecznie zapraszamy naszych mieszkańców na nasze statutowe zebranie osiedlowe (świetlica na placu grzybowym; pon. 12.09 g. 19.00), na którym będziemy zajmować się naszymi sąsiedzkimi sprawami.

Zgodnie z agendą Zebrania (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/08/zebranie-mieszkancow-12-wrzesnia-2022/) przede wszystkim będziemy rozmawiać i uchwalać na co wydamy nasze środki społeczne na osiedlu w 2023 roku (tzw. Zadanie Lokalne) a także uchwalić i przekazać władzom Gminy jakie tematy chcielibyśmy by były finansowane z budżetu centralnego na osiedlu. Mamy też nadzieję na uzyskanie konkretnych informacji od Wójta w paru ważnych tematach (m.in. poprawa bezp. ruchu kołowego, ścieżka rower., autobus na osiedlu, kanaliz. deszcz., przebudowa placu grzyb., nasadzenia) które są w kompetencji władz lokalnych Gminy.

Nie chcemy aby było to jedynie „urzędowe” spotkanie a raczej okazja do dobrosąsiedzkich rozmów o naszych sprawach, dlatego zachęcając do udziału, uprzejmie informujemy, że nasz mieszkaniec z Pieczarkowej, Łukasz, przygotuje do degustacji ciasto swojego wypieku. Nasze obrady będą więc możliwe przy kawie i czymś słodkim. Zapraszamy.