Plan wydatków w ramach Zadania Lokalnego na 2023 rok

Urząd Gminy przekazał oficjalne zestawienie zadań w ramach tzw. Zadania Lokalnego '2023, które zostały zaplanowane w budżecie Gminy na podstawie uchwały Zebrania Mieszkańców nr 24/2022 z 12.09 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/09/sprawozdanie-z-zebrania-mieszkancow-z-dn-12-09-br/)

Plan wydatków os grzybowego 2023

Jednocześnie informujemy, że zarząd osiedla praktycznie cały czas zbiera propozycje mieszkańców do realizacji ciekawych pomysłów będących potencjalnie możliwych do realizacji w ramach programu aktywizacji obywatelskiej czyli tzw. Zadania Lokalnego.