50 – ta sesja Rady Gminy

Relacja z jubileuszowej 50 – tej sesji RG.

1/ W dniu 27.10 br. miała miejsce L – ta sesja Rady, na której z powodów losowych było jedynie 12 radnych. Tym razem porządek obrad zawierał w sobie tematy bezpośrednio dotyczące spraw osiedla i jego otoczenia.

2/ W głównej części obrad radni głosowali nad tzw. „uchwałą naprawczą” dot. trzeciego wyłożenia projektu MPZP rejonu Jelonka (Złotnicka/ Sosnowa), który budził liczne kontrowersje mieszkańców zarówno Jelonka jak i naszego osiedla. Tzw. uchwała naprawcza miała stać się efektem wypracowanego kompromisu co do propozycji rozwiązań komunikacyjnych i minimalizacji zagęszczenia zabudowy. Wypowiadał się w tej sprawie sołtys Jelonka i niżej podpisany. Ostatecznie po dyskusji i wprowadzeniu korekt do projektu, uchwała została przez radnych przegłosowana.

3/ W kolejnych okołobudżetowych uchwałach wywiązała się dyskusja między Wójtem a radnym Przybylskim w sprawie środków na inwestycje infrastrukturalne rejonu Złotnik ul. Kochanowskiego.

4/ W informacjach Przewodniczącego Rady usłyszeliśmy  o wycofaniu skargi na zarząd naszego osiedla p.  A. Ohirko (patrz wyjaśnienia z prac komisji https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/10/wiesci-z-prac-rady-gminy/) oraz złożeniu wniosku przez Nią o zmiany w uchwale dot. aktywizacji obywatelskiej. Dowiedzieliśmy się też o wniosku stowarzyszenia LOKALNI w gm. SL o zmianę pomysłu budowy ścieżki rowerowej przez osiedle grzybowe. Zaprezentowano także informacje o odpowiedzi na interpelację osiedlowych radnych w sprawie polowań w sąsiedztwie osiedla.

5/ W punkcie wnioski radnych zadałem pytanie o kwestie co raz bardziej bulwersującej mieszkańców kwestii braku zmian w obrębie skrzyżowań równorzędnych w nawiązaniu do wypadku który miał miejsce w październiku na skrzyżowaniu ul. Kukułczej i Muchomorowej. W podobny sposób dopytywałem o kwestie zakończenia prac przy modernizacji monitoringu osiedlowego ze względu na kolejne akty wandalizmu w rejonie boiska przy Sosnowej. Oczekujemy od władz pilnych obiecywanych zmian. W tej części kilka pytań zadała także sołtys Golęczewa = tematy infrastrukturalne.

6/ Ostatnim intrygującym elementem sesji były dwa wystąpienia mieszkańców  – rolników ze Złotkowa w sprawie – ich zdaniem – nieprawidłowości przy odebraniu na potrzeby budowy infrastruktury drogowej fragmentów terenów rolnych. Wywiązał się długa dyskusja z Wójtem.

7/ Sołtysi Golęczewa i Chludowa zaprosili wszystkich mieszkańców na uroczystości patriotyczne w dniach 10 i 11 listopada.

J.Dudkiewicz

przewodniczący zarządu osiedla, radny