Dystrybucja tabletek jodku potasu w przypadku zagrożenia.

W nawiązaniu do informacji o dostawie do UG jodku potasu https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/10/tabletki-z-jodkiem-potasu-w-gminie/ ; urząd gminy przekazał poszczególnym jednostkom samorządowym kolejne informacje przydatne w przypadku potencjalnego zagrożenia.

Przekazujemy pozyskane informacje: w przypadku oficjalnego komunikatu – alertu ze strony służb państwowych, wyznaczone zostały punkty dystrybucji tabletek „Jodek Potasu TZF, 65 mg” na terenie Gminy. Wyznaczono punkt dystrybucji nr 5 na terenie naszej osiedlowej świetlicy, który obejmuje teren Jelonka, Złotniki Wieś oraz  osiedla grzybowego. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności, tabletki będą wydawane od momentu ewent. ogłoszenia zagrożenia w punkcie dystrybucji poprzez przygotowany zespół. Szefem zespołu punktu dystrybucji został przewodn. zarządu Jarosław Dudkiewicz.

Zachęcamy do zapoznania się z charakterystyką produktu a szczególnie dawkowaniem i przeciwwskazaniami. Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów.

Jodek_potasu_edit(1)

Zarząd osiedla wystosował jednocześnie pismo o wyjaśnienia stanu formalno-prawnego dystrybucji tabletek.     Pismo do Wójta 31 października 2022