Obwieszczenia o projektach MPZP Biedrusko i Suchy Las

Szanowni Państwo,  informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  1. Biedrusko – rejon Rowu Północnego – część II

– obwieszczenie znajduje się pod linkiem: https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1539/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-biedrusko-rejon-rowu-polnocnego-czesc-ii/

  1. Suchy Las – rejon ulic Polnej, Mokrej, Chmielnej i Suchej

– obwieszczenie znajduje się pod linkiem: https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1540/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-suchy-las-rejon-ulic-polnej-mokrej-chmielnej-i-suchej/

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu.

Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców o wyłożeniu projektów planów miejscowych do publicznego wglądu poprzez zamieszczenie kopii obwieszczeń w gablotach informacyjnych (…) oraz na administrowanych przez Państwa stronach internetowych.

Z pozdrowieniami

Agata Lankiewicz

inspektor

Gminna Pracownia Urbanistyczna

tel. +48 61-8926-509

e-mail: agata.schmidt@suchylas.pl