Polowania przy osiedlu – odp. UG na interpelację radnych

Urząd Gminy przekazał odpowiedź na zgłoszoną interpelacje osiedlowych radnych z 29.09 br. w sprawie incydentów związanych z polowaniami urządzanymi w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla grzybowego, osiedla Suchy Las czy Złotnik Wieś.

Odp. na interpr. odp_3_22