Wielki Test o Suchym Lesie

Czy wiesz, kiedy powstały poszczególne miejscowości Gminy Suchy Las? A może znasz nazwy wiosek, które na przestrzeni ostatnich 100 lat przestały istnieć? W którym wieku wybudowano kościół w Chojnicy, a w jakim filmie kościół ten stanowił scenografię? Jeśli znasz odpowiedź, to świetnie, jeśli nie, warto poczytać na ten temat!
Sprawdź swoją wiedzę o gminie Suchy Las w Wielkim Teście (tym razem w wersji internetowej) i zostań Sucholeskim Omnibusem 2022!

Do udziału w Teście zapraszamy osoby powyżej 13. roku życia (dozwolone wsparcie rodziny!). Dla uczestników przygotowaliśmy 40 pytań zamkniętych w formularzu internetowym Microsoft Forms. Każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź, za wskazanie której uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Nie zwlekaj z wypełnieniem Testu! Przy równej liczbie poprawnych odpowiedzi o klasyfikacji końcowej zadecyduje wcześniejsza data wypełnienia Testu oraz czas, w którym zostanie wypełniony. Na wypełnienie Testu Uczestnik ma 60 minut.

>>> Formularz Testu aktywny będzie od 5 listopada 2022 r. godz. 8:00 do 13 listopada 2022 r. godz. 23:59.<<<

Udział w Teście jest dobrowolny i bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do Testu jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu mailowego w celu przeprowadzenia Testu, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru nagród.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego oraz jego dane kontaktowe (rodzic/opiekun prawny będzie proszony o wypełnienie ostatniej części formularza). Wyniki Testu zostaną upublicznione na stronie internetowej www.suchylas.pl, funpage’u Gminy Suchy Las na Facebooku www.facebook.com/GminaSuchyLas oraz w Gazecie Sucholeskiej.

Zapraszamy do zabawy!

Literatura polecana dla osób przygotowujących się do udziału w Teście:

> Zenon Pilarczyk, Jan Rewers „Monografia Gminy Suchy Las”,
> Ryszard Chruszczewski „Zarys historii Gminy Suchy Las i jej mieszkańców”,
> Ryszard Chruszczewski „Ilustrowane dzieje Gminy Suchy Las”,
> „Gazeta Sucholeska” rocznik 2021 i 2022,
> strona internetowa www.suchylas.pl.

>>>REGULAMIN TESTU i KLAUZULA INFORMACYJNA –> https://www.suchylas.pl/…/wielki-test-o-gminie-suchy…/