Wieści z prac Rady Gminy

W ostatnich tygodniach miało miejsce kilka ciekawych i ważnych dla otoczenia osiedla spraw poruszanych w ramach komisji Rady Gminy.

1/ w ramach komisji porządku i spr. kom. w dniu 28.09 dyskutowano z ZKP i ref. kom. UG nad nowym rozkładem jazdy komunikacji publicznej a także nad „postępem” działań wokół problemu objęcia karta PEKA sieci PKM-ki;

2/ radni z naszego osiedla złożyli interpelację w sprawie zgłaszanych niebezpiecznych sytuacji polowań jakie mają miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla grzybowego, SL i  Złotnik Wieś; w ostatnich dniach przyszła odpowiedź https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/10/polowania-przy-osiedlu-odp-ug-na-interpelacje-radnych/

3/ w ramach komisji skarg zakończyła się sprawa skargi p. A. Ohirko na zarząd osiedla i jego przewodniczącego poprzez wycofanie ostatecznie tej skargi przez wnioskodawczynię; sprawa dotyczyła interpretacji i oceny zachowania zarządu w kwestii zbierania i opiniowania propozycji do Zadania Lokalnego '2023; jednocześnie zapowiedziano złożenie wniosku o pochylenie się Rady nad doprecyzowaniem zapisów uchwały o aktywności obywatelskiej;

4/ w dniu 28 września doszło do spotkania grupy radnych z p. Czesławem Langiem w Centrum Kultury; celem rozmów było wypromowanie możliwości przejazdu trasy przyszłorocznego Tour de Pologne przez nasza gminę; sprawa jest w trakcie analiz;

5/ na komisji budżetowej 24.10 rozpatrywana była kwestia m.in. zmian do projektu MPZP rejonu Jelonka (Sosnowa/ Złotnicka) – sprawa, która po raz trzeci wraca na sesję Rady Gminy; proponowana jest wersja kompromisowa tzw. uchwała naprawcza, która ma ostatecznie pozwolić pogodzić obie skrajne opinie co do skomunikowania tego rejonu częściowo w kierunku ul. Obornickiej a częściowo via ul. Sosnowa w kierunku ul.  Złotnickiej; najważniejszym wątkiem tej propozycji jest zapewnienie maksymalnego rozluźnienia zabudowy tego terenu; na komisji był obecny sołtys Jelonka, który zaprezentował stanowisko mieszkańców Jelonka traktujących ulice Sosnową jako wspólną ulice przelotową;

6/ w ramach prac komisji rewizyjnej 12.10, jako radny złożyłem wniosek o analizę kosztów budowy ścieżek rowerowych, szczególnie w aspekcie medialnie nagłaśnianych wizji wydatkowania sporych środków na budowę ścieżki przez osiedle grzybowe; sprawa będzie rozpatrywana w ramach prac komisji w kolejnych miesiącach;

7/ w ramach bieżących interwencji udało się uzyskać efekt uporządkowania drogi polnej ze Złotnik Wieś w kierunku Kiekrza – mieszkańcy zabiegali o to od kilku lat; dziękuję za interwencję służbom ZGK;

8/ na komisji porządku i spr. kom. w dniu 26.10 rozpatrywane był Raport (za 2018-2021) i Program Ochrony Środowiska (2022-2027), który w kilku miejscach wzbudził wątpliwości radnych; z punktu widzenia kwestii nadmiernego hałasu na osiedlu, zwraca uwagę kwestia zapisu programowego o „ograniczeniu emisji hałasu komunikacyjnego”; plan jest szczytny, oby udało się to wprowadzić w życie także na osiedlu grzybowym;

Jarosław Dudkiewicz, radny

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy SL – mat. UG