Mandaty za rozboje i chuligaństwo? …dzięki monitoringowi?

W związku z występującymi, niestety, wciąż ekscesami i wybrykami chuligańskimi a także ordynarnymi kradzieżami drobnego mienia (znów incydent na ul. Łabędziej w ten weekend), które nierzadko skutkują także zniszczeniami naszego wspólnego mienia; zarząd osiedla uprzejmie informuje, że w tym miesiącu zostanie zakończona modernizacja monitoringu osiedlowego, na co czekamy z nadzieją. Zamierzamy w sposób konsekwentny dochodzić odszkodowań za poczynione zniszczenia, czy to na terenie boiska, naszych ulic, ławek w lasku czy na polanie itp. Obecnie już funkcjonują kamery po tegorocznej modernizacji systemu gminnego (zgłoszenia podejrzenia przestępstwa lub wykroczenia trzeba zgłaszać na policję lub do straży gminnej) a w tych tygodniach pojawią się jeszcze na osiedlu dodatkowe kamery (z ZL '2017). W przyszłym roku dodatkowo wejdziemy w posiadanie mobilnej tzw. fotopułapki (z ZL’2023). Dziękujemy również za społeczną postawę naszych mieszkańców i zgłaszanie zauważonych incydentów…m.in. efektem tego są wystawiane już mandaty. Zamierzamy korzystać z tego narzędzia celem poprawy bezpieczeństwa i dbania o nasz wspólny majątek, który w dużej części jest finansowany z tzw. Zadania Lokalnego. Niech nasze osiedle na prawdę pozostanie jako jedno z najbezpieczniejszych miejsc w całej aglomeracji poznańskiej.