Protokół ze spotkania komisji ds. zadrzewień przy zarządzie osiedla

Protokół z dnia 09.11.2022 ze spotkania komisji ds. zadrzewienia osiedla i modernizacji placu grzybowego przy zarządzie osiedla grzybowego.

 Lista obecności:

Krzysztof Węgliński, Andrzej Rakowski, Bożena Krawczak, Dorota Jemrych, Paweł Młodkowski, Jarosław Dudkiewicz 

1/ Komisja odniosła się do odpowiedzi UG z 8.11 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/11/odpowiedz-ug-na-pismo-zarzadu-w-spr-nasadzen/) na pismo zarządu z 4.11 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/11/zazielenienie-osiedla-pismo-do-ug/) i stanowisko komisji z 17.10 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/10/stanowisko-zarzadu-i-komisji-w-sprawie-nasadzen/) w sprawie propozycji nasadzeń na terenach publicznych oraz w sprawie zdewastowanej roślinności na ul. Koźlarzowej (rozmowy z deweloperem wiosną br.).

2/ Zebrani przekazują zarządowi i UG informację, że zaproponowane w w/w odpowiedzi rodzaje i miejsca nasadzeń ze wskazanych środków z budżetu centr. na ten rok, odpowiadają głównej idei kierunków dalszego zadrzewienia na osiedlu, ujętego w naszym stanowisku wypracowanym na podstawie spotkań z ref. komunalnym i ref. ochrony środ. UG w miesiącu wrześniu i ujętego w późniejszej korespondencji jw. Wyrażamy podziękowania za zaplanowanie i umożliwienie dokonania podanych propozycji nasadzeń w bieżącym roku. Komisja wraz z zarządem osiedla zwróci się do Urzędu z prośbą o bieżące informowanie o postępach związanych z tymi nasadzeniami na terenie osiedla jeszcze w tym roku.

3/ W piśmie z 4.11 zarząd osiedla poprosił o jednoznaczną odpowiedź na temat odtworzenia przez dewelopera zniszczonej roślinności na ul. Koźlarzowej. Udzielona odpowiedź nt. jakiejś bliżej nieokreślonej deklaracji nowych mieszkańców dot. odtworzenia nasadzeń w tym miejscu, jest nieczytelna i niejednoznaczna. Będziemy prosić urząd o przekazanie konkretnych informacji o wyznaczonym konkretnym terminie realizacji odtworzenia nasadzeń, które zostały zniszczone bez stosownych zgód administracyjnych. Deklaracje dewelopera z I półrocza br. przekazane po kontroli UG na wniosek zarządu, zapewniały odtworzenie nasadzeń jeszcze w tym roku.

4/ W zakresie dalszych prac przy zmianach nasadzeń na placu Sokoła, komisja będzie czekać na dalsze działania przy przebudowie kliniki weterynaryjnej.

5/ Członkowie komisji sugerują także by w sprawie dalszych działań przy pomysłach na przebudowę placu grzybowego; doprowadzić do organizacji konkursu na koncepcje z nagrodami (podobnie jak zorganizowano konkurs na zagospodarowanie polany pod lasem); postulujemy by zarząd wraz z radnymi osiedlowymi wystąpił w ramach rozmów budżetowych na 2023 o zagwarantowanie stosownych środków na ten cel. Głównym celem działań w tym zakresie jest zmniejszenie stopnia zabetonowania nawierzchni placu, kolejne nasadzenia, poprawa stanu miejsc parkingowych z uwzględnieniem szerszych stanowisk, eliminacja miejsc do parkowania taboru ciężarowego itp.

Protokół z zebrania komisji przekazuje się do wiadomości Urzędu Gminy z prośbą o przekazanie informacji o dalszym biegu z poruszonych tu spraw  i  zarządu osiedla 

Paweł Młodkowski, przewodniczący komisji ds. zadrzewienia osiedla i przebudowy placu grzybowego

Jarosław Dudkiewicz, przewodniczący zarządu osiedla grzybowego