Skrócenie czasu oświetlenia boiska

Uwaga – Urząd Gminy wprowadza plan oszczędnościowy dotyczący m.in. stałego oświetlenia boiska sportowego przy ul. Sosnowej. Od dnia 1.12 br. oświetlenie boiska zostanie wyłączane o godzinie 21.00. Zarządzenie będzie funkcjonować bezterminowo.