Wigilia osiedlowa '2022 dla dzieci, Зустріч із зіркою, Гвяздором, для дітей

Зустріч із зіркою, Гвяздором, для дітей

Шановні жителі! Дорогі батьки.
Перед нашим традиційним святвечором в селищі для дорослих у суботу 10 грудня о 16.00 , а цього року Дід Мороз завітає до нашої малечі раніше. Дід Мороз або іншими словами Гвяздор з подарунками. Щиро запрошуємо наших найменших мешканців на святвечірню зустріч у нашу світлицю у суботу, 10 грудня, вул. 12.00 . Для дітей ми підготували театр про Вавельського Дракона, короля Крака та цікаві історії акторів театру WIERZBAK PLUS („Рудник Плюс”) .
Запрошуємо наймолодших глядачів віком до 12 років на виставу:
ВАВЕЛЬСЬКИЙ ДРАКОН
Легенда про короля Краку, принцесу, що грає в шахи, дракона-ненажеру та розумного хлопчика.
Постановка Артура Шича. Виступають Олександра Грабовська – Шич та Артур Шич.
Текст – Артур Шич і Дорота Собашкевич.
Сценографія, ляльки, музичне оформлення – Артур Шич
Костюм дракона – художня студія Agnieszka Gierach
Вистави в своїй основі відсилає до старого мандрівного театру трубадурів, менестрелів і рибалок. Вони часто оспівували важливі події не лише для місцевих громад, вони ставали важливою ланкою плекання пам’яті про історію роду і народів.
Історія про короля Крака та Вавельського дракона є однією з найдавніших польських легенд.
Перша згадка про нього походить із «Польської хроніки» краківського єпископа Вінцентія Кадлубека, написаної в 1195-1205 роках. З 1597 року в легенді появляється впроваджений персонаж Швеця Скуби, представленого видавцем „Хроніка Світу Марціна Бєльского” («Kronika Świat Marcin Bielski») Йоахимом Бєльським, який своєю кмітливістю переміг Дракона.
Легенда про Вавельського дракона стала частиною популярних європейських середньовічних історій про королів, принцес, хоробрих лицарів, небезпечних драконів і розумних юнаків , охоче використовуваних мандрівними трубадурами, а згодом і театральними артистами.
У Театрі Вєржбак Плюс – Артура Шиха ми дойшли до цієї традиції.
Після вистави до дітей завітає з допомогою оленів Гвяздор з подарунками.
МИ ХОЧЕМО ТРОХИ ДОПОМОГТИ ГВЯЗДОРУ І ТОМУ ПРОСИМО БАТЬКІВ, ЯК І ЩОРОКУ, НАДІСЛАТИ ГОЛОВІ ПРАВЛІННЯ КОРОТКУ РЕЄСТРАЦІЙНУ ІНФОРМАЦІЮ ДИТИНИ ДО 12 РОКІВ – ІМ’Я ТА РІК НАРОДЖЕННЯ (НАПРИКЛАД, АНЯ 2012) , ЯКІ ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ У ВИСТАВІ ТА ЗУСТРІЧІ ІЗ ГВЯЗДОРОМ, ОБОВ’ЯЗКОВО 30 ЛИСТОПАДА.
АДРЕСА: JAROSLAW.DUDKIEWICZ@ONET.EU АБО В КОМЕНТАРІ ПІД ДОПИСОМ У FB.

Drodzy rodzice….pozostał już tylko tydzień do przekazania informacji o chęci uczestnictwa dziecka w wigilijnym spotkaniu teatralnym oraz z gwiazdorem.
Przypominamy, że chcemy trochę dopomóc gwiazdorowi i dlatego prosimy jak co roku , rodziców o dosłanie na ręce przewodniczącego zarządu krótkiej informacji zgłoszeniowej dziecka do 12 roku życia – imię i rok urodzenia (np. Ania 2012), które weźmie udział w spektaklu i spotkaniu z Gwiazdorem, koniecznie do dnia 30 listopada br. (jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu).
Przed naszą tradycyjną osiedlową wigilią dla dorosłych o 16.00 i w tym roku do naszych milusińskich zawita także św. Mikołaj lub – jak kto woli – Gwiazdor z podarkami. Serdecznie zaprosimy naszych najmłodszych mieszkańców na spotkanie wigilijne przed naszą świetlicą w sobotę 10 grudnia na godz. 12.00. Dla dzieci przygotowaliśmy teatrzyk o Smoku Wawelskim, królu Kraku i ciekawych historiach aktorów teatru WIERZBAK PLUS.
Zapraszamy naszych najmłodszych widzów w wieku do 12 l. na spektakl p.t. SMOK WAWELSKI
Legenda o Królu Kraku, księżniczce grającej w szachy, Smoku Żarłoku i bystrym chłopaku.
Inscenizacja Artur Szych. Występują Aleksandra Grabowska – Szych i Artur Szych.
Tekst – Artur Szych i Dorota Sobaszkiewicz.
Scenografia, lalki, opracowanie muzyczne – Artur Szych
Kostium smoka – pracownia artystyczna Agnieszki Gierach
Przedstawienie w swym charakterze nawiązuje do dawnego wędrownego teatru trubadurów, minstreli i rybałtów. Często opiewali oni ważne wydarzenia dla nie tylko lokalnych społeczności, stawali się ważnym ogniwem kultywującym pamięć o historii rodów i narodów.
Historia o Królu Kraku i Smoku Wawelskim – jest jedną z najstarszych polskich legend.
Jej pierwszy zapis pochodzi z „Kroniki Polskiej” krakowskiego biskupa Wincentego Kadłubka pisanej w latach 1195 – 1205. Od roku 1597 w legendzie pojawia się wprowadzona przez wydawcę „Kroniki Świata Marcina Bielskiego” – Joachima Bielskiego postać Szewca Skuby, który swoim sprytem pokonał Smoka.
Legenda o Smoku Wawelskim wpisała się w nurt popularnych europejskich średniowiecznych historii o królach, królewnach, odważnych rycerzach, groźnych smokach i sprytnych młodzieńcach chętnie wykorzystywanych przez wędrownych trubadurów, a dalej przez twórców teatralnych.
W teatrze Wierzbak Plus – Artur Szych, sięgnęliśmy do tej tradycji.
Po spektaklu do dzieci przyfrunie z pomocą reniferów (sic?) Gwiazdor z podarkami.
adres: jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu