Obiekty reklamowe i małej architektury – projekt uchwały

Uprzejmie informuję o przystąpieniu do przygotowania projektu zmiany uchwały nr XLIX/571/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane tzw. „uchwały reklamowej”. Obwieszczenie w ww. sprawie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las, pod linkiem:

https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1576/obwieszczenie-o-podjeciu-przez-rade-gminy-suchy-las-uchwaly-w-sprawie-przygotowania-projektu-zmiany-uchwaly-nr-xlix57118-rady-gminy-suchy-las-z-dnia-18-pazdziernika-2018-r-w-sprawie-zasad-i-warunkow-sytuowania-obiektow-malej-architektury-tablic/

Pozdrawiam, Agata Lankiewicz

inspektor

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

tel. +48 61-8926-509

e-mail: agata.lankiewicz@suchylas.pl