Ostatnia sesja Rady Gminy w 2022 r.

Ostatnia sesja Rady Gminy w 2022 roku (19.12 br.) miała charakter typowo budżetowy i tak na prawdę była zwieńczeniem kilku tygodniowej pracy radnych i urzędników UG w komisjach. Ścierało się wiele racji by w nadchodzącym trudnym roku mieć w Gminie zrównoważony budżet przy kontrolowanym poziomie zadłużenia oraz realizacji możliwych inwestycji w skali całej gminy. Potrzeb mamy wciąż sporo.

Trzeba przyznać, że początek sesji przyniósł dość ożywioną dyskusję Radnych z Wójtem nt. jednego z intrygujących punktów porządku obrad a dot. rozpoczęcia procedury planistycznej dla rejonu Złotkowa w postaci budowy tzw. terminala intermodalnego w ramach bocznicy kolejowej (patrz https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=482152550699395&id=100067139621415). W ocenie większości radnych po prawie godzinnej dyskusji, tak poważne przedsięwzięcie wymaga szerszych konsultacji społecznych i ostatecznie ten punkt został zdjęty z porządku obrad.

W ramach tej sesji udało się ostatecznie uchwalić budżet na 2023 rok. Co on w praktyce przyniesie naszemu osiedlu i sąsiednim Złotnikom – Wieś? Pomimo niełatwych rozmów i negocjacji wewnątrz rady i z Wójtem, możemy się spodziewać w przyszłym roku na osiedlu (zarówno z budżetu centralnego jak i tzw. Zadania Lokalnego '2023):

 • – kontynuacja zabudowy polany pod lasem (wg. projektu z ZL);
 •   – wymiana oświetlenia ulicznego na oszczędniejsze ledowe;
 • – rozpoczęcie opracowywania koncepcji modernizacji placu grzybowego (konkurs);
 •  – zmiany w obrębie placu Sokoła (po rozbudowie kliniki weterynar.);
 • – budowa ścieżki rowerowej (całościowe połączenie między Szkółkarską a Złotnicką);
 • – uruchomienie monitoringu osiedlowego po modernizacji wraz z zakupem dodatkowo tzw. „fotopułapki” (poprawa bezpieczeństwa);
 • – remont (odmalowanie) pomieszczeń świetlicowych;
 • – poprawa bezpieczeństwa skrzyżowań równorzędnych (zmiana oznakowania pionowego) na głównych ulicach osiedla;
 • – dodatkowa nawierzchnia tartanowa wokół punktu zraszającego na boisku;
 • – budowa nawierzchni kolejnego odcinka ulicy Kruczej (pomiędzy ul. Bocianią i Muchomorową);
 • – kolejne nasadzenia drzew na terenach publicznych;

W przypadku Złotnik Wieś należy spodziewać się poprawy bezpieczeństwa na głównej ulicy Słonecznej poprzez budowę szykany przy bloku nr 14 oraz zmianę organizacji ruchu i oznakowania w rejonie pętli autobusowej na ul. Łagiewnickiej. Radni uchwalili także dwie pozycje budżetowe w postaci koncepcji przebudowy w rejonie skrzyżowania Słoneczna / Złotnicka oraz działań wokół budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Złotnickiej do peronu  PKM-ki. Oba te zadania są  zasygnalizowaniem woli rozpoczęcia prac projektowych nad tymi tematami ze względu na fakt, że droga jest powiatową i potrzebne jest przy nich wsparcie ze strony Starostwa.

W tzw. wolnych głosach i pytaniach radnych usłyszeliśmy cztery kwestie dot. także naszego osiedla:

 • – należy spodziewać się niebawem wyboru wykonawcy projektu dla budowy centrum sztuk walki przy Szkółkarskiej (teren po upadłym inwestorze przy górce saneczkowej);
 • – w grudniu zostanie wybrany przetargowo wykonawca budowy ścieżki rowerowej przy ul.  Muchomorowej;
 • – w ciągu 2-3 tygodni zakończone zostaną prace przy monitoringu osiedlowym (wraz z uruchomieniem nowych kamer);
 • – czekamy na zatwierdzenie w Starostwie nowych oznakowań skrzyżowań równorzędnych na osiedlu – modyfikacja znaków pionowych winna nastąpić z początkiem 2023 roku.

J.Dudkiewicz

zarząd osiedla, przewodniczący

radny Gminy Suchy Las (osiedle grzybowe, Złotniki Wieś)