Sprawy wokół osiedla w pracach Rady Gminy

Ostatnie tygodnie były wyjątkowo pracowite w działaniach Rady Gminy, której poszczególne komisje intensywnie pracują przede wszystkim nad projektem napiętego budżetu gminnego na kolejny niełatwy rok. Zbliża się ostatnia w tym roku sesja zwana „budżetową”. Obaj radni z naszego osiedla także mają pełne ręce roboty, tym bardziej, że pojawiło się parę kwestii bezpośrednio dotyczących spraw grzybowego.

W ramach prac komisji budżetowej na kilku posiedzeniach, mocno dyskutowane były kwestie możliwych dalszych inwestycji na terenie osiedla z budżetu centralnego Gminy w 2023 r. a dotyczących takich tematów jak kontynuacja zabudowy polany pod lasem, budowa ścieżki rowerowej, zabudowa nawierzchni ul. Kruczej, działania koncepcyjne wokół modernizacji na placu grzybowym czy kwestie dalszych działań przy kwestiach komunikacyjnych i bezpieczeństwa na tzw. skrzyżowaniach równorzędnych czy sprawa wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe. W pakiecie problemów dyskutowanych w sprawach budżetowych znalazły się także sprawa drożności kanalizacji deszczowej na ulicy Sosnowej, którą urząd traktuje jako temat załatwiony po tegorocznych interwencjach. Jakie ostatecznie tematy wejdą do realizacji dowiemy się po głosowaniach nad budżetem na najbliższej sesji Rady Gminy 19.12 br.

Ciekawym tematem wywoływanym na ostatnich posiedzeniach komisji Porządku i komisji budżetowej była sprawa funkcjonowania komunikacji na ulicy Złotnickiej z uwzględnieniem nowych okoliczności takich jak procedowanie MPZP dla rejonu Jelonka (Sosnowa/ Złotnicka) oraz faktem uruchomienia wkrótce nowego marketu NETTO przy skrzyżowaniu Złotnicka/ Obornicka / Czołgowa. Dyskusje radnych z Wójtem sprowadzały się do dociekań czy wobec tak wzrastającego ruchu w tym rejonie jest szansa na jakieś modernizacje tego rejonu. Sprawa wydaje się na tyle pilna (tu radni przypominali obietnicę Wójta z czasów powstawania marketu Leroy Merlin o wyprowadzeniu wyjazdu na ul. Obornicką), że należało by zainteresować się pozyskaniem funduszy z Ministerstwa Obrony a dot. modernizacji dróg dojazdowych na poligon. Dyskusja wydaje się otwarta.

Tegotygodniowe posiedzenie komisji skarg zajęło się m.in. wnioskiem stowarzyszenia LOKALNI w sprawie zaplanowanej budowy ścieżki rowerowej na naszym osiedlu (między Nektarową a Ptasim Zaułkiem). Poza p-lami wnioskodawców byli obecni także p-le zarządu, obaj radni i mieszkańcy osiedla. Stowarzyszenie przedstawiło ponownie swoje znane już tezy na temat idei ścieżek rowerowych na terenie Gminy. W wyniku dyskusji zdecydowana większość zebranych uznała, że wniosek nie wnosi niczego nowego do podjętych już działań Gminy w sprawie projektu budowy tej ścieżki. Przypomniano dokonane z inicjatywy zarządu i radnych zmiany w tej realizacji (kwestia korekty zakresu celem ratowania istn. nasadzeń). Dyskutowano – tu wszyscy z tą tezą się zgodzili – nad problemem zaplanowania dalszej części ścieżki w postaci realizacji brakującego odcinka pieszorowerowego między Słowiczą a Ptasim Zaułkiem oraz zaniechaniem budowy kolejnego odcinka miedzy laskiem a torami.

J.Dudkiewicz, radny