Wydatki w 2023 r. w ramach ZL – uchwała Rady Gminy

Plan Wydatków Osiedla Grzybowego na rok 2023 (Zadanie Lokalne '2023)

– uchwała nr LII/602/22 Rady Gminy SL z  19.12. 2022

SOG-1