Zadrzewienia na osiedlu z końcem roku

Jeden z ostatnich akordów naszej aktywności w 2022 na osiedlu to nasadzenia 27 drzew na terenach publicznych. W wyniku porozumienia komitetu ds. zadrzewienia (przy zarządzie osiedla) z ref. komun. UG – patrz https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/zazielenienie…/ – udało się jeszcze w grudniu tego dokonać z funduszy centralnych gminy przewidzianych na nasadzenia na osiedlu. Nowe drzewa będą rosnąć we wnioskowanych miejscach:

Zrealizowano posadzenie 27 drzew:

  1. Działka o nr ewid. 859 – narożnik ul. Muchomorowa/ Jaskółcza
Dosadzenie w zagospodarowanym terenie 9 szt. drzew gatunek Klon pospolity
  1. Działka o nr ewid. 470 ul. Muchomorowa – a ul. Nektarowa
3 szt. drzew gatunek Lipa drobnolistna
  1. Działka o nr ewid. 895/23 ul. Sosnowa – boisko sportowe
Dosadzenie w ciągu 5 szt. drzew gatunek Grab pospolity odm kolumnowa ‘Fastigiata’
  1. Działka o nr ewid. 1041 ul. Żurawia – ul. Jaskółcza
 9szt. drzew gatunek lipa
  1. Działka o nr ewid. 895/23 ul. Sosnowa – plac zabaw

W miejscu uschniętego platana 1 szt. drzewa gatunek Platan klonolistny

W wymaganiach wobec wykonawcy m.in.

– obwód pnia drzew min. 14 cm

– wykonanie palikowania 3 szt. na drzewo oraz wiązań mocujących pnie do palików;

– wyściółkowanie mis zrębkami o grubości warstwy min. 7 cm;

– roczna pielęgnacja

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę kolejną inicjatywę upiększającą nasze osiedle a szczególnie Paweł Młodkowski za Jego fachowe doradztwo.

zarząd osiedla