Kalendarium '2022 i perspektywy '2023

Jak co roku przedstawiamy tradycyjne podsumowanie minionego roku na osiedlu wraz z perspektywicznym spojrzeniem na Nowy Rok.

Nasze podsumowanie 2022 roku nasuwa nam trzy podstawowe przemyślenia: nasi mieszkańcy i tak liczni sympatycy osiedla, biorący udział w różnorakich aktywnościach społecznych na osiedlu, wykazywali się wielkim sercem w tym trudnym roku wojny na Ukrainie. Budujące były tak liczne reakcje na wiele akcji pomocowych, zbiórek charytatywnych czy konkretnych działań społecznych; z pewnością z tego powodu możemy także rok zaliczyć do pozytywnych pod względem integracji zarówno wewnątrzosiedlowej (ponad 300 osób w różnego rodzaju kołach zainteresowań) jak i wspólne inicjatywy z innymi jednostkami samorządowymi i sąsiadami (praktycznie na stałe współpraca z sołectwami Jelonka i Złotniki Wieś czy zarządem Suchy Las, ale także z sołectwami Chludowo czy Golęczewo); musimy też oddać, że budującym jest także jak wiele osób z osiedla (poza społecznikami z zarządu) angażowało się w pomoc organizacyjną przy okazji licznych inicjatyw integracyjnych na osiedlu – na wielu, nie tylko młodych, wolontariuszy mogliśmy liczyć czy to w pomocy bezpośredniej czy nawet przy dystrybucji materiałów dla mieszkańców. Dziękujemy.

KALENDARIUM ROKU 2022 – PERSPEKTYWY 2023 ROKU

1/ WYDARZENIA REKREACYJNO – INTEGRACYJNE

 •                 – rozstrzygnięcie konkursu na świąteczną iluminacje osiedla – 11 stycznia
 •                 – współorganizacja dnia WOŚP na boisku przy ul. Sosnowej oraz grupy MORSATION w Strzeszynku – 29 i 30 stycznia;
 •                 – inauguracja nowego cyklu zajęć „Szachy na grzybowym”;
 •                 – interwencje w sprawie utrzymania zimowego i jesiennego ulicy Złotnickiej we władzach gminnych i powiatowych;
 •                 – organizacja Dnia Kobiet w rytmach SALSATION – 8 marca – boisko przy ul. Sosnowej wraz z pierwszą zbiórką darów na rzecz Ukraińców;
 •                 – uroczystości jubileuszowe ZŁOTE GODY mieszkańców osiedla – 14 marca – z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego – pary z 2021 r;
 •                 – integracyjne spotkanie „pierwszego dnia wiosny” grup salsation z SL i Osiedla przy górce saneczkowej – 19 marca;
 •                 – koncert PASJA wg. Brandsttetera w wykonaniu mieszkańca Lech Bałaban w kościele parafialnym – 20 marca;
 •                 – spektakl teatralny w świetlicy dla ok. 80 dzieci grupy WARIATE – 2 kwietnia;
 •                 – biesiadne spotkanie integracyjne dla ok. 30 ukraińskich uchodźców, nowych sąsiadów na osiedlu – 2 kwietnia;
 •                 –  akcja interwencyjna w sprawie wykonania dodatkowego chodnika łączącego ul. Łabędzią i Złotnicką w ul. Muchomorowej;
 •                 – integracyjna akcja „sprzątania osiedla i lasku” – 23 kwietnia – wraz z pokazem na polanie pod lasem poprawnego spalania i akcja zbiórki pomocowej na rzecz schroniska dla zwierząt oraz współorganizacją z harcerskim szczepem NOMADA
 •                 – Osiedlowe Zebranie Mieszkańców – 25 kwietnia;
 •                 – integracyjny wyjazd grupy TAI CHI do samotni pod Miedzyrzeczem – 13-15 maja;
 •                 – akcja nasadzeń niezapominajek na osiedlu – Dzień Niezapominajki – 14 maja;
 •                 – oddanie do użytkowania I etapu zagospodarowania polany pod lasem – 30 maja;
 •                 – Osiedlowy Festyn Jubileuszowy z okazji zakończenia obchodów 25 lecia osiedla  – na boisku przy ul Sosnowej wraz z rozdaniem statuetek 25 lecia dla społeczników i przyjaciół osiedla – 11 czerwca
 •                 – udział reprezentacji osiedla w II turnieju piłkarskim im. Koperskiego na boiskach SP nr 1 – 3m/ 12 drużyn, 25 czerwca;
 •                 – Współorganizacja ze stowarzyszeniem FIGHTER półkolonii na osiedlu,  lipiec;
 •                 – spotkanie sąsiedzkie w sprawie dodatkowych nasadzeń na osiedlu – 6 lipca;
 •                 – udział delegacji osiedla w uroczystościach dożynkowych w Złotnikach 28 sierpnia, Chludowie 3 września oraz  rocznicowych wybuchu II wojny światowej w Łagiewnikach – 1 września;
 •                 – kino plenerowe dla mieszkańców na boisku przy ul. Sosnowej – 3 września
 •                 – Osiedlowe Zebranie Mieszkańców, powołanie komisji ds. zadrzewienia i modernizacji placu grzybowego – 12 września
 •                 – zainicjowanie nowych cyklów zajęć rekreacyjnych dla młodych mam i joga dla dzieci – wrzesień;
 •                 – interwencje w sprawie modyfikacji funkcjonowania linii autobusowej na osiedlu;
 •                 – spotkanie pożegnalne sklepu „u Tomusia” na placu grzybowym – 22 września;
 •                 – „Grzybowe na grzybobraniu” – wyjazd integracyjny w rejon lasów pod Jaraczem i wizyta w muzeum młynarstwa – 1 października;
 •                 – integracyjny wyjazd grupy salsation nad morze do Grzybowa – 7- 9 października
 •                 – działania interwencyjne w sprawie polowań w sąsiedztwie osiedla, październik
 •                 – redystrybucja tabletek jodu do samorządów jako element rządowej profilaktyki, październik;
 •                 – inauguracja nowego cyklu zajęć warsztaty zielarskie – ZIOŁA na Grzybowym, od października
 •                 – akcja charytatywnej zbiórki darów na rzecz Ukrainy, schroniska w Skałowie, dzieci z Ochronki JUREK na Starołęce wraz z pchlim targiem – 22 października
 •                 – Halloween na osiedlu – grupowe sąsiedzkie zabawy grup rodziców i dzieci wraz z osiedlową dyskoteką dla najmłodszych w świetlicy, 31 października;
 •                 – impreza w Centrum Kultury „Maraton SALSATION” – 5 listopada;
 •                 – udział w uroczystościach niepodległościowych w Golęczewie i w Chludowie 10 i 11 listopada;
 •                 – uroczystość Złotych Godów – 4 pary z terenu osiedla – 22 listopada;
 •                 – akcja grupowego ubierania choinki na placu grzybowym – przez dzieci na święta Bożego Narodzenia wraz z akcją pomocy zbiórki na rzecz Agnieszki Roszkowiak z Jelonka  oraz Anulki Karolewicz z Golęczewa – 26 listopada;
 •                 – „Andrzejki na grzybowym” – 29 listopada – plenerowa impreza wraz z sołectwem Jelonek;
 •                 – wydanie kalendarza charytatywnego na 2023 wraz ze wsparciem sąsiedzkich samorządów – dystrybucja wśród mieszkańców i sympatyków;
 •                 – Wigilia osiedlowa w plenerze, teatrzyk dla dzieci „Wierzbak plus” , Gwiazdor i prezenty dla ok. 130 dzieci; koncert CHLUDOWIANIE i biesiada dla dorosłych – plac grzybowy – 10 grudnia;
 •                 – organizacja i przekazanie paczek darów na rzecz potrzebujących;
 •                 – akcja uzyskania dodatkowych 27 nasadzeń na osiedlu na terenach publicznych, grudzień;
 •                 – konkurs na świąteczną iluminacje posesji na osiedlu, grudzień;
 •                 – uroczystości patriotyczne – 27 grudnia – z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przed Urzędem Gminy i w Centrum Kultury oraz w Chludowie;
 •                 – Plenerowy sylwester osiedlowy mieszkańców w sołectwie Jelonek – 31 grudnia
 •                 – w trakcie całego roku odbyły się cztery zebrania zarządu osiedla jedno zebranie komisji ds. zadrzewienia osiedla oraz 4 spotkania z radnymi i 2 Zebrania Mieszkańców

2/ AKTYWNOŚCI STAŁE I CYKLICZNE NA OSIEDLU

– aktualny stan 31.12.2022:

Świetlica osiedlowa oraz zajęcia plenerowe

 

3/ TEMATY OGÓLNE, KTÓRE UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W ROKU 2022:

 •                 – Pozyskanie kolejnych dodatkowych środków na nasadzenia zieleni na osiedlu;
 •                 – wykonanie dodatkowego odcinka chodnika pomiędzy Łabędzią a Złotnicka w ulicy Muchomorowej;
 •                 – zagospodarowania polany pod lasem przy ul. Muchomorowej; rozpoczęcie  zagospodarowania – I etap
 •                 – kontynuacja i współorganizacja rozmów sprawie publicznych przesłuchań projektu MPZP rejonu Jelonek (Złotnicka / Sosnowa) wraz z przedłożonymi trzykrotnie uwagami do planu;
 •                 – nowe aktywności integracyjno – rekreacyjne na osiedlu (szachy na grzybowym, warsztaty zielarskie, zajęcia fitnesowe dla młodych mam i ich dzieci, joga dla dzieci);
 • – kontynuacja inicjatyw zajęć społeczno-integracyjnych w świetlicy (SALSATION plenerowo na boisku, zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci, współpraca z harcerskim szczepem NOMADA – zajęcia dla zuchów i harcerzy, ćwiczenia grupy TAI CHI, zajęcia fittnesowe dorosłych, klub Dębowego Liścia” dla seniorów, koło brydżowe, joga na polanie);
 •                 – uzgodnienia i wsparcie idei mobilnego straganu (warzywniaka) na placu grzybowym;
 •                 – rozwinięcie akcji pomocowych na rzecz zbiórek darów dla Ukrainy, schroniska dla zwierząt oraz Ochronki JUREK na Starołęce;
 •                 – stała akcja charytatywna pomocy kontynuacja – ochronka JUREK; kilkukrotne zebranie i przekazanie darów od mieszkańców i przyjaciół + datki finansowe;
 •                 – permanentna pomoc w zbiórkach i wsparcie Ani Karolewicz z Golęczewa i Agnieszki Roszkowiak z Jelonka;
 •                 – koordynacja zbiórki nakrętek z systemu serduszek na terenie całej gminy (wsparcie finansowe Mikołajka i Anulki z Golęczewa)
 •                 – uzgodnienia z właścicielem i UG o modernizacji pomieszczeń świetlicy;
 •                 – tablice informacyjne na zbiornikach retencyjnych w lasku (zrealizowane podwójnie po chuligańskiej dewastacji) – ponowne ustawienie po renowacji zbiorników;

4/ NAJCZĘSTSZE INTERWENCJE ZARZĄDU w 2022 r. W KWESTIACH OSIEDLOWYCH:

 •                 – dodatkowe kontenery na bioodpady (choinki i bioodpady jesienne);
 •                 – awarie oświetlenia ulicznego na terenie osiedla i ul. Złotnickiej;
 •                 – kwestia odśnieżania i jesiennego uprzątania liści na ulicy Złotnickiej (ZDP);
 •                 – kwestia bezpieczeństwa poboczy na ul. Złotnickiej (wzmocnienie nasypów poboczy);
 •                 – rozmowy w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej do przystanku PKM-ki;
 •                 – zmiany w projekcie budowy ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej, inicjatywa wydłużenia ścieżki w ulicy Muchomorowej do Złotnickiej;
 •                 – organizacja dialogu i spotkań w sprawie projektu MPZP JELONEK (Sosnowa/ Złotnicka);
 •                – kwestie problemów komunikacyjnych na osiedlowych ulicach – negocjacje w sprawie zmian w organizacji ruchu, oznakowania skrzyżowań równorzędnych, uszkodzeń nawierzchni ulic;
 •                 – utrzymanie porządku i wybryki chuligańskie w obrębie boiska i placu zabaw;
 •                 – akcja usuwania szkód – wiatrołomy w obrębie ulic po lutowych uszkodzeniach domów w czasie wichury oraz docinki zieleni w przestrzeni publicznej (tzw. kliny widoczności) oraz porządki z wiatrołomów w sąsiedzkim lasku;
 •                 – temat uporządkowania i odtworzenia terenu i zieleni na ul. Koźlarzowej po robotach wykonawcy – uzgodnienia realizacyjne;
 •                 – kwestia wyjaśnienia sprawy dezynfekcji kontenerów na śmieci w ZGK;
 •                 – uzgodnienia dot. monitoringu osiedlowego – dodatkowe kamery z ZL’2017;
 •                 – uzgodnienia w sprawie dodatkowego zazielenienia osiedla – w tym korekta nasadzeń na skwerze Jaskółcza / Muchomorowa;
 •                 – kwestie parkowania pojazdów w obrębie skweru na placu Sokoła;
 •                 – sprawa napraw zabawek na placu zabaw (np. tyrolka, baldachim nad piaskownicą);
 •                 – sprawa uporządkowania ścieżki w obrębie lasku;
 •                 – dostawienie wiaty autobusowej na przystanku na ul. Sosnowej przy Nektarowej;

5/ ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADAŃ LOKALNYCH ’2022 I Z CENTRALNEGO BUDŻETU GMINNEGO NA OSIEDLU Z PERSPEKTYWĄ NA 2023 R.

a/ Zadanie Lokalne:

 • a/ inwestycje na terenie świetlicy (wzmacniacz dla nagłośnienia, dodatkowe lustra ścienne, statyw do mikrofonu); 7 tyś zł – zrealizowano
 • b/ wsparcie wakacyjnego wyjazdu grupy seniorów np. na grzybobranie lub nad morze; – wniosek koła „DĘBOWY LIŚĆ” 5 tyś zł – zrealizowano prawie w całości
 • c/ wyjazdowe warsztaty taneczno-fitnesowe i integracyjne grupy tematycznej związanej z zajęciami szkoleniowymi osiedlowej grupy mieszkańców 4 tyś zł ; zrealizowano w całości
 • d/ wsparcie kółka brydżowego (jako wyposażenie świetlicy); 1 tyś zł – decyzje koła brydżystów; zrealizowano
 • e/ rozgrywki szachowe; zakup sprzętu ; kółko szachowe , gry planszowe (w ramach wyposażenia świetlicy) – kwota 1 tyś zł – zrealizowano
 • f/ zabawka dla dzieci w wieku 3-4 latka na placu zabaw (3 tablice interaktywne) –  kwota 5 tyś zł;  zrealizowano
 • g/ stół „betonowy” do ping-ponga – przy placu zabaw – koszt ok. 7 tyś zł; zrealizowano
 • h/ deszczownica na placu zabaw lub boisku; koszt 14 tyś zł ; zrealizowano
 • i/ pozostałe środki na tradycyjną działalność integracyjną; 20 tyś zł; wydatkowano w całości

Wiele  imprez integracyjnych (osiedlowa wigilia , andrzejki, ubieranie choinki, osiedlowy festyn 25 lecia, wydanie kalendarza, osiedlowa wigilia) zostały wsparte także środkami sponsorów zewn. oraz rezerwą specjalną anonimowych sponsorów a także OPS Suchy Las;

b/ budżet gminny:

 • kwestie komunikacyjne ( w budżecie centralnym 180 tyś zł) + sprawa autobusu;
  • – po licznych dyskusjach i negocjacjach z UG ustalono wprowadzenie znaków poprawiających bezpieczeństwo tzw. skrzyżowań równorzędnych wraz z tablicami sygnalizującymi przy ulicach na wjazdach na osiedle (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/09/skrzyzowania-rownorzedne-odp-z-ug-na-pyt-o-nowe-oznakowania/),  celem podniesienia bezpieczeństwa ruchu i spowodowania spowolnienia ruchu szczególnie na dwóch głównych ulicach osiedla; zmiany oczekiwane były jesienią br. – prowadzone prace i uzgodnienia ze Starostwem maja zaowocować wprowadzeniem zmian w pierwszych tygodniach 2023 r.
  • – kwestia zmian w linii autobusowej na osiedlu – wprowadzano pod wpływem sugestii mieszkańców korekty w ilości i częstotliwości kursowania autobusów linii nr 901 (zmniejszono ilość kursów o ok. 30 % szczególnie w dniach wolnych oraz okresie wczesnoporannym i późnowieczornym;
 • prace zabezpieczające kanalizacji deszcz. ul.Sosnowej i Muchomorowej (100 tyś zł)
  • – stan działań: dokonano dużych robót przeczyszczających kolektory w ul. Sosnowej, UG nie planuje dalszych działań; oczekiwane jest obserwowanie odbioru opadów po dużych deszczach już w 2023r.;
 • nasadzenia na placu Sokoła (budżet gminny 40 tyś zł);
  • – kwestia rozbudowy kliniki; sprawa korekt nasadzeń na skwerze przy ul. Jaskółczej, kolejne nasadzenia na osiedlu;
  • – w wyniku działań komisji ds. zadrzewień na osiedlu i modernizacji placu grzybowego, wypracowano stanowisko i uzgodnienia z urzędem które dały zamiennie za wstrzymane działania na placu Sokoła (oczekiwanie robudowy kliniki weteryn. W 2023 r.) dodatkowe nasadzenia 27 drzew na osiedlu (patrz: https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/11/protokol-ze-spotkania-komisji-ds-zadrzewien-przy-zarzadzie-osiedla/) – nasadzenia zrealizowano w grudniu;
 • zagospodarowanie polany pod lasem (kolejne etapy) + dalsze losy zagospodar.;
  • – w minionym roku udało się zagospodarować I etap zabudowy polany (z budżetu centralnego 50 tyś zł) zgodnie z projektem zrealizowanym z naszego ZL’2020;
  • – zarząd osiedla dalej złożył wniosek  dla zabudowy II etapu polany (100 000 zł) z budżetu centralnego w 2023 r.; zadanie jest w budżecie centralnym;
 • ścieżka rowerowa na ul. Muchomorowej
  • – budżet minionego roku uwzględniał zaprojektowanie i wybór przetargowy wykonawcy budowy tej ścieżki; zarząd podtrzymał swoje stanowisko na posiedzeniu zarządu w dn. 5.09 a także odpowiedział na pytania Gazety Sucholeskiej na stanowisko stowarzyszenia LOKALNI w Gminie SL: przede wszystkim rozwiązania ostateczne muszą gwarantować bezpieczeństwo ruchu rowerzystów a szczególnie dzieci, co przy wyjątkowym natężeniu ruchu dwukierunkowego na ul. Muchomorowej jest sporym wyzwaniem; na pewno warto też rozważyć projektowo nie prowadzenie ścieżki za lasem wzdłuż torów (stosunkowo niebezpieczny rejon szczególnie wobec braku oświetlenia ulicznego); zarząd złożył postulat przedłużenia trasy chodnika pieszo-rowerowego od strony ul. Złotnickiej w ul. Muchomorowej – od ul. Słowiczej do Ptasiego Zaułka; budżet centralny uwzględnia realizację budowy połączenia rowerowego od Szkółkarskiej do Złotnickiej z uwzględnieniem przejazdu Ptasim Zaułkiem;
 • monitoring osiedlowy – efekty dotychczasowych starań;
  • – prace modernizacyjne (z centralnego budżetu) istniejących kamer zostały zakończone; oczekujemy zakończenia realizacji prac przy rozbudowie sieci monitoringu gminnego na osiedlu o montaż 4 kamer z ZL’2017; planowane zakończenie działań – początek 2023r; zarząd osiedla zamierza konsekwentnie na wnioski mieszkańców zgłaszać wszelkie wybryki chuligańskie z konsekwencją znajdowywania poprzez monitoring winowajców i karania mandatami zarówno przez Policje jak i Straż Gminną;
 • kwestia MPZP rejonu Jelonka (Złotnicka / Sosnowa)
 • sprawa wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe – deklaracja UG
  • – realizacja wymiany wszystkich lamp publicznych na ulicach na osiedlu nastąpi do końca roku 2023
 • budowa nawierzchni ulicy Kruczej (od Bocianiej do Muchomorowej)
  • – w centralnym budżecie znalazły się środki na stworzenie nawierzchni kolejnego odcinka ulicy Kruczej – odcinek kolejny (do Żurawiej) czeka na kolejne planowane budowy obiektów mieszkaniowych w tym rejonie;
 • rozpoczęcie działań koncepcyjnych modernizacji placu grzybowego
  • – działaniami komisji ds. zadrzewienia osiedla i modernizacji placu grzybowego (przy zarządzie osiedla), udało się wprowadzić do budżetu centralnego na 2023 r. kwotę 20 tyś zł na przygotowanie konkursu na koncepcje na zmiany w obrębie placu po prawie ćwierćwieczu jego istnienia; głównymi ideami zmian ma być odbetonowanie placu, poprawa układu miejsc parkingowych, ewentualne zmiany w geometrii oraz dodatkowe zazielenienie.

6/ NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE CZEKAJĄCE NA ROZSTRZYGNIĘCIA:

 •                 – Kwestia uspokojenia ruchu i linii autobusowej na osiedlu – dalsze działania dotyczące bezpieczeństwa na skrzyżowaniach równorzędnych i kwestii autobusu na osiedlu;
 •                 – kwestia modernizacji skrzyżowania ul. Obornickiej ze Złotnicką po uruchomieniu marketu NETTO i wzmożeniem ruchu w tym rejonie i wpływie na ruch lokalny na osiedlu;
 •                 – Problem stanu faktycznego i formalnej przynależności przyłączy wodociągowych do posesji w nowszej części osiedla (AQUANET/ Urząd Gminy) jako kłopotliwa pozostałość po upadłym deweloperze;
 •                 – kwestia odtworzenia zniszczonej roślinności po budowie na ul. Koźlarzowej;
 •                 – Problemy z parkowaniem pojazdów na wąskich uliczkach;
 •                 – Sprawa dalszych działań przy koncepcji modernizacji placu grzybowego i sąsiednich uliczek wraz z problemem  parkowania na placu; przerastające chwasty w miejscach publicznych;
 •                 – weryfikacja stanu kanalizacji deszczowej ulic Sosnowa i Muchomorowa celem likwidacji ponownego zalewania posesji po nawałnicowych opadach deszczu;
 •                 – sprawa uruchomienia zmodernizowanego monitoringu osiedlowego wraz z jego rozbudową;
 •                 – wypracowanie optymalnej decyzji co do lokalizacji wybiegu dla psów (obręb SL?);
 •                 – wymiana oświetlenia ulicznego na sprawniejsze ledowe (przewidziane do końca 2023r.);
 •                 – kwestia zmian na ul. Złotnickiej (problem zimowego i jesiennego utrzymywania chodników; sprawa dodatkowego przejścia dla pieszych);  sprawa budowy ciągu pieszo-rowerowego;
 •                 – sprawa budowy ścieżki rowerowej na ul. Muchomorowej, Ptasim Zaułku i uciąglenie jej przebiegu  między Ptasim Zaułkiem a Słowiczą w ciągu ul. Muchomorowej do ul. Złotnickiej;
 •                 – dalsze działania przy zagospodarowaniu polany pod lasem – kolejny etap;
 •                 – nowe inwestycje w świetlicy remont, odmalowanie, wymiana paneli?, zadaszenie wejścia

 

Przewidziany kalendarz najważniejszych imprez integracyjnych w 2023r.:

29 stycznia (niedziela) – WOŚP w SL i na osiedlu

22 kwietnia (sobota) – sprzątanie świata

3 czerwca – festyn w Suchym Lesie

10 czerwca (sobota) – FESTYN i Dzień Dziecka na grzybowym

17 czerwca – DNI GMINY SUCHY LAS

24 czerwca – WIANKI w Golęczewie

26 sierpnia – DOŻYNKI w Chludowie

26 sierpnia (sobota) – kino plenerowe na osiedlu

 2 września – biesiada jelonkowa 

 3 września – festyn parafialny Złotniki/ Jelonek

 7 października (sobota) – grzybowe na grzybobraniu

 9 grudnia (sobota) – osiedlowa wigilia

27 grudnia – uroczystości patriotyczne Powst. Wlkp. w SL

 

Planowane Zebrania Mieszkańców (wstępne terminy):

15 maja

11 września

Planowane spotkania z radnymi (wstępnie):

16 stycznia,

24 kwietnia,

26 czerwca,

25 września,

20 listopada

opracował; J.Dudkiewicz