Pismo zarządu do AQUANET i UG – przyłącza sanitarne na osiedlu

Szanowni Państwo – w ślad za interwencyjnym zgłoszeniem i przypomnieniem wieloletniego problemu, w rozmowach z władzami gminnymi oraz naszym stanowiskiem z posiedzenia zarządu i wyrażonym w piśmie do mieszkańców z 16.01 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/01/uwaga-problem-sieci-wodociagowej-aquanet/); w dniu dzisiejszym odbyliśmy spotkanie techniczne z p-lem AUANET-u w ich siedzibie celem ponownego naświetlenia wieloletniego nierozwiązanego problemu formalno-administracyjnego mogącego odbić się znacznie finansowo na naszych mieszkańcach.

Treść złożonego pisma w załączeniu. Poza wcześniejszymi jeszcze z zeszłego roku, deklaracjami władz gminnych co do zajęcia się problemem, którego rozwiązanie, wydaje się zostało przed laty zaniechane, usłyszeliśmy dzisiaj w AQUANET, że nasze pismo unaoczniło tej instytucji poważne perturbacje formalne, które będą teraz wyjaśniane w odpowiedniej procedurze analizy dokumentów i sytuacji całego naszego osiedla (ok. 380  obiektów wielo- i jedno-rodzinnych) w zakresie przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Będziemy na bieżąco informować o postępach tych działań i już dziś zapowiadamy konieczność doprowadzenia do poważnych trójstronnych rozmów na linii Gestor sieci (AQUANET) – władze lokalne (Urząd Gminy) – przedstawiciele mieszkańców (Zarząd Osiedla), którego ostatecznym celem musi być zdjęcie z mieszkańców potencjalnej finansowej odpowiedzialności za awarie na sieciach sanitarnych na osiedlu.

Ze swej strony zapowiadamy także ogłoszenie ankietowej weryfikacji aktualnego stanu administracyjnego przyłączy wod.-kan. do poszczególnych posesji – będziemy prosić o dokonanie sprawdzenia zapisów tzw. umów przyłączeniowych z AQUANET.

SKMBT_C36423011816220