Po sesji Rady Gminy

1/ Styczniowa sesja Rady Gminy była zwieńczeniem wyjątkowo pracowitego miesiąca w pracy radnych. Stosunkowo szybko rozstrzygnięto kontrowersyjny punkt w porządku obrad z dotyczący przystąpienia do sporządzenia planu zagosp. przestrz. dla 120 ha w Złotkowie na budowę terminala intermodalnego. Wcześniej dwie komisje radnych w komisjach wyjazdowych (do Gądek i Golęczewa) zajmowały się analizą warunków i zagrożeń przy podjęciu takiej decyzji. W związku decyzją o wywołaniu publicznych konsultacji, za którymi była zdecydowana większość radnych oraz taką wolą wyrażoną przez potencjalnego inwestora i Wójta w czasie poniedziałkowej komisji budżetowej (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/01/terminal-kontenerowy-w-zlotkowie-komisja-rg/) oraz zebranymi kilkuset podpisami mieszkańców z inicjatywy samorządów Złotkowa, Golęczewa i Złotnik – osiedle , wniosek o ponowne zdjęcie tego punktu z porządku obrad przedstawiła szefowa komisji budżetowej, radna Joanna Pągowska.

2/ Drugim mocno dyskusyjnym punktem porządku obrad była sprawa przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Golęczewo na lata 2023-2029, które wywołało w obecności licznych mieszkańców, kontrowersje wokół planów zabudowy ulicy Bocznej (rejon Oświatowej, Leśnej). Po ciekawej prezentacji jednej z mieszkanek i wystąpieniu p. sołtys oraz dość burzliwej dyskusji, w której zarzucano brak realnych konsultacji z mieszkańcami, uchwała ostatecznie nie przeszła.

3/ Inne punkty porządku obrad nie wywołały już takich emocji. Długa dyskusja przetoczyła się w ramach punktu Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych AQUANET na lata 2023 – 2026. Poruszono problemy Chludowa a niżej podpisany przywołał zgłoszony temat kłopotów formalnych z sieciami wod.-kan i przyłączami na naszym osiedlu (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/01/pismo-zarzadu-do-aquanet-i-ug-przylacza-sanitarne-na-osiedlu/).

4/ Ważnymi podjętymi uchwałami były także te które dotyczyły wsparcia Gminy dla Ukrainy (tu z inicjatywy radnej Iwony Koźlickiej) dla obwodów Hniwań i Oboloń. Radni także przyjęli sprawozdania z prac poszczególnych komisji.Inne punkty porządku obrad nie budziły już takich emocji.

5/ W ramach porządku obrad miało miejsce także głosowanie nad wyborem nowego przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych w związku z rezygnacją dotychczasowego szefa tego ciała RG. Chciałbym złożyć podziękowania za wyrażone w tym trybie zaufanie niżej podpisanemu. W wyniku przeprowadzonych wyborów na sesji RG, objąłem tę funkcje w ramach tej kadencji praz rady.

6/ W ramach wolnych wniosków i interpelacji oraz głosów Wójta dowiedzieliśmy się o kilku kwestiach dotyczących naszego osiedla i jego sąsiedztwa:

  • – prowadzona jest procedura przygotowania przetargu projektowego na Centrum Sztuk Walki (przy tzw. górce saneczkowej ul. Szkółkarskiej) po upadłym wykonawcy;
  • – budowa świetlicy w Złotnikach – Wieś ponownie została przedłużona;
  • – po rozstrzygnięciu przetargu w czerwcu br. rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej w ul.  Muchomorowej między Ptasim Zaułkiem a Nektarową (jest także szansa na „dobudowanie w tym etapie odcinka między Słowiczą a Ptasim Zaułkiem);
  • – zakończono prace przy modernizacji istn. monitoringu (już działają), są montowane nowe dodatkowe kamery a całość prac technicznie zostanie zakończona w I półroczu tego roku;
  • – Wójt poinformował o planowanych dniach Gminy – termin 17 czerwca br.;
  • – Wójt Grzegorz Wojtera nawiązał także do działań na styku ze starostwem pośrednio „wypominając” nieakceptowane przez ten urząd zbyt duża ilość ustawianych znaków drogowych a jako przykład podał osiedle grzybowe;
  • – w wolnych głosach zadałem pytanie o potrzebę pochylenia się nad wydatkami z Zadania Lokalnego, których stawki rozliczeniowe nie zostały zmodyfikowane a koszty działań (np. stawki wynagrodzeń dla animatorów zajęć) od 1 stycznia znów wzrosły;
  • – radny Robert Rozwadowski apelował o szybsze zakończenie prac przy wybiegu dla psów przy ul. Perłowej;
  • – radny Michał Przybylski zaapelował aby Komisja Porządku Publicznego pod nowym kierownictwem pochyliła się bardziej nad pracą ref. budowl.-inwest. i spółki LARG;
  • – radna Anna Ankiewicz podziękowała za zaangażowanie społeczników w tworzenie gminnego dnia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zapraszając na liczne imprezy w sobotę i niedzielę, także te na osiedlu grzybowym.

Jarosław Dudkiewicz, radny