Punkt spedycyjny z bocznicą i terminalem intermodalnym w gminie?

Wydaje się, że sprawa którą relacjonujemy od grudniowej sesji RG, dotyczy dużo większej grupy mieszkańców naszej gminy niż tylko trzech bezpośrednich jednostek tj. Golęczewa, Złotkowa czy Złotnik-Osiedle.

Czy żądanie konsultacji społecznych wyrażone przez te trzy sąsiedzkie lokalne samorządy, powinno zostać zrealizowane przez władze gminne na tym etapie procedur planistycznych? Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem w/w sołectw i zarządu Złotniki-osiedle. Temat jest w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy.

W załączeniu  wniosek przewodniczącego zarządu Złotniki – Osiedle i obwieszczenie Wójta z 05.01 br. w tej sprawie.