Spotkanie w sprawie budowy ścieżki rower.

W minioną środę 4.01 br. miało miejsce interesujące spotkanie organizowane przez spółkę LARG w kwestii prezentacji Projektu drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej, w którym wzięli udział: zespół projektantów, pracownicy UG, kilku radnych oraz kilkanaście osób zainteresowanych tematyką.
Spotkanie w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS, nie miało charakteru społecznych konsultacji a jedynie prezentacji projektu koncepcji projektowej drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej, na odcinku od ul. Borówkowej w Suchym Lesie aż do ul. Pawłowickiej w Złotnikach.
Wywiązała się dyskusja wśród zebranych, której główną osią była kwestia analizy przebiegu tej trasy – zaprezentowany przez projektantów projektowany przebieg dotyczył w większości zachodniej strony ul. Obornickiej a jedynie od Łagiewnickiej do Pawłowickiej miałby biec po stronie wschodniej. W dyskusji radni zwracali uwagę na potrzebę konsekwentnego utrzymywania ciągłości tej ścieżki po stronie zachodniej ze względu na dalsze plany budowy ciągu ścieżek gminnych na osi południkowej w obszarze Złotkowa, Golęczewa i Zielątkowa. Ważną kwestią jest także dochowanie warunków formalnych, na podstawie których można uzyskiwać środki unijne. Inwestycja planowana jest zgodnie z zasadami ZRID a to oznacza konieczność wykupu także terenów prywatnych, co stało się kolejnym elementem dyskusji zebranych. Kończąc prezes LARG stwierdził, że są jeszcze możliwe korekty w ostatecznym rozwiązaniu projektowym.
Inwestycja przewidziana jest na najbliższe 2 lata a jej rozpoczęcie przewidziano na II połowę 2023 r.
J.Dudkiewicz