Sprawa bezpieczeństwa skrzyżowań równorzędnych – pismo do UG i Starostwa

Zarząd osiedla po swoim zebraniu w dniu 16.01 br. ( https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/01/zebranie-zarzadu-z-16-01-br-sprawozdanie/ ) wystosował pismo do instytucji odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa ruchu kołowego na osiedlu, celem wyjaśnienia jakich dalszych kroków należy się spodziewać w tym względzie, zważywszy na fakt oficjalnego zakomunikowania zarządowi w grudniu ubr. o uzgodnieniu wprowadzenia dodatkowych oznakowań w rejonie skrzyżowań równorzędnych a obecnie zaniechaniu tych działań. Oczekujemy merytorycznej odpowiedzi i efektywnego działania, które wreszcie zlikwiduje tak często pojawiające się niebezpieczne sytuacje w ruchu kołowym na osiedlu.

za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz

SKMBT_C36423012413010