Uchwała zarządu osiedla nr 1/2023

Ze względu na przygotowywania wraz z ref. promocji UG, stałych umów dla naszych prowadzących z tytułu zajęć integracyjnych na osiedlu; zarząd podjął uchwałę o dokonanie przesunięcia środków w ramach tego samego punktu uchwały ZM nr 24/2022 z 12.09 ubr. a dot. działań integracyjnych na osiedlu.

Uchwała zarządu nr 1_2023