Zadania Lokalne '2023 – plan referatów UG

Po dokonaniu uchwały budżetowej w naszej gminie (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/12/ostatnia-sesja-rady-gminy-w-2022-r/) , poszczególne elementy jego realizacji zostały przypisane do konkretnych komórek urzędu. Tak też się stało w przypadku zapisanych i uchwalonych Zadań Lokalnych – środków społecznych w dyspozycji samorządu lokalnego, które Zebranie Mieszkańców uchwaliło na swoim ostatnim spotkaniu w dniu 12.09 ubr. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/protokoly-z-zebran/ ).

OSIEDLE GRZYBOWE Zadania 2023 (1)

Jednocześnie przypominamy i zachęcamy do zgłaszania kolejnych propozycji dla realizacji swoich pomysłów racjonalizatorskich i inicjatyw społecznych już do ZL’2024, które mogą być realizowane w ramach w zakresie statutowo związanych z lokalnym samorządem na osiedlu. Termin ich zgłaszania do zarządu osiedla upływa zwyczajowo 25 czerwca br., ale wstępne propozycje można składać praktycznie cały czas. Nasi mieszkańcy od ostatniego ZM już przedłożyli następujące kolejne pomysły takie jak: doświetlenie placu zabaw, dokończenie nawierzchni ul. Kruczej, dodatkowe lampy na ul. Rydzowej, przejściu ul. Borowikowa/ Krucza i zapleczach placu grzybow., plenerowe stoły do gry w szachy, ewent. dodatkowa kamera na ul. Opieńkowej. Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do przewodniczącego lub członków zarządu osiedla.

Jarosław Dudkiewicz, zarząd osiedla

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu, tel. +48 666 845 466