Do wygrania czujka czadu

Wygraj czujkę tlenku węgla!

„Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, którzy:

w czasie jego trwania prawidłowo wypełnią ankietę konkursową i złożą ją osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie Powiatu, za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań z dopiskiem „Czujka czadu” i są zameldowani na terenie gmin powiatu poznańskiego, oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych bądź uzyskają zgodę opiekuna prawnego.

Konkurs trwa do 31 marca 2023 roku. Co dwa tygodnie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu komisja konkursowa przyzna nagrody (w postaci czujki tlenku węgla) 10 uczestnikom, którzy prawidłowo wypełnią ankietę i w ocenie Komisji Konkursowej zaproponują najciekawsze hasło promocyjne Powiatu Poznańskiego 10 czujek tlenku węgla.
Domowa czujki tlenku węgla to najprostszy sposób na zabezpieczenie domu przed czadem, który jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, bardzo niebezpiecznym, zwanym „cichym zabójcą”. To małe urządzenie wykrywa śmiertelne zagrożenia we wczesnej fazie i wydając sygnał dźwiękowy ostrzega przed czyhającym niebezpieczeństwem.”

powiat.poznan.pl

Ankieta