Działalność szczepu NOMADA na osiedlu

Osiedle Grzybowe Suchy Las – Zarząd Osiedla

Jesteśmy dumni z inicjatywy naszych harcerzy ze Szczepu Nomada. Dwa lata temu rozpoczęliśmy współpracę na osiedlu. Zajęcia świetlicowe i plenerowe zuchów i harcerzy stały się ważnym elementem integracyjnym na grzybowym. Pięknie obserwować jak rozwija to nasze dzieci i młodzież. Już dziś zapowiadamy kolejne wspólne inicjatywy na osiedlu. (J.D.)

Czuwaj!

Na szybach naszej świetlicy pojawiła się nowa instalacja artystyczna i tu parę słów ode mnie na jej temat.
Harcerstwo to nie tylko bieganie po lesie i jedzenie szyszek. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Pomagają nam w tym różna odznaczenia: stopnie, sprawności, wyzwania i tropy.
Efekt naszej pracy to ostatni z elementów tropu o nazwie „każdy inny, wszyscy równi”. W trakcie którego uczyliśmy się o tym jacy jesteśmy, czym się różnimy i jak te nasze różności tworzą razem coś niezwykłego, prowadziliśmy małą sondę publiczną i tworzyliśmy plakaty, aby podzielić się naszą wizją świata z innymi.
Przechodząc obok świetlicy zachęcam do krótkiego postoju i dygresji od spaceru.

Czuwaj! Dh Remigiusz Baranek🫡