Konsultacje w sprawie terminala w Złotkowie

➡️ I etap konsultacji społecznych – teren pomiędzy Golęczewem, torami kolejowymi, Złotkowem i Złotnikami
Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję za zainteresowanie i wystąpienie o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii o proponowanym sposobie zagospodarowania terenu pomiędzy Golęczewem, torami kolejowymi, Złotkowem i Złotnikami w gminie Suchy Las.
Zostały wydane zarządzenia Wójta Gminy Suchy Las o przeprowadzeniu konsultacji społecznych nr 22/2023 oraz nr 31/2023, które obejmują obszar uwzględniony popartym przez Państwa wnioskiem. Biorąc pod uwagę Państwa wkład w proces przygotowania projektu zmiany aktualnie obowiązujących planów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego „Złotkowo” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Północny Zachód, zachęcam do czynnego udziału w przeprowadzanych konsultacjach. Dzięki temu istnieje możliwość zapoznania się ze wszystkimi aspektami, takimi jak obecne zagospodarowanie czy status planistyczny, oraz uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące obszaru objętego konsultacjami.
Jest to I etap konsultacji, które będą przeprowadzane w terminie od 1 lutego 2023 r. do 21 lutego 2023 r.
Zachęcam do wyrażania swoich opinii, propozycji i uwag osobiście, w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy Suchy Las, przy ul. Szkolnej 7 w Suchym Lesie, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej na adres konsultacje.npp@suchylas.pl.
W czasie trwania konsultacji można wypowiedzieć się w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą ankiety, która dostępna jest w punkcie konsultacyjnym oraz na stronie internetowej –https://www.suchylas.pl/…/badanie-ankietowe-w-ramach-i…/
Jednocześnie chciałbym poinformować, że po zainicjowaniu przez Radę Gminy przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższego obszaru, zostanie przeprowadzony II etap konsultacji społecznych w ramach procedury przygotowania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikającej z ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym
Z góry dziękuję za aktywny udział w przygotowaniu optymalnych rozwiązań niezbędnych do rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera