Kwestie komunikacyjne na osiedlu

W tych dniach na osiedlu zauważycie Państwo dwa charakterystyczne pojazdy przemieszczające się po naszych osiedlowych ulicach. Są to specjalistyczne pojazdy firmy pomiarowej, która wykonuje na zlecenie UG analizę stanu nawierzchni drogowych naszych ulic, w tym geometrii dróg, deformacji powierzchni, stanu zapadlisk rejonu studzienek, studni kanaliz., krawężników etc.  są to okresowe pomiary wykonywane przez specjalistyczną firmę.

Na ostatnim posiedzeniu komisji budżetowej RG (20.02) radni opiniowali jedną z  propozycji wójta, która prawdopodobnie jest efektem naszych starań o zmiany w oznakowaniu skrzyżowań równorzędnych na osiedlu (patrz https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/01/informacja-w-s-dodatkowych-znakow-drogowych/), poprzez ustawienie 3 tablic świetlnych na wjazdach na osiedle w ul. Muchomorowej i Sosnowej, wielkości ok. 140 x 80 cm, które w zamyśle mają informować  kierowców wjeżdżających na osiedle o tym, iż na tych skrzyżowaniach obowiązuje zasada „prawej ręki” (IRK-000-2023-0016). Zadanie to będzie głosowane na najbliższej sesji w ramach nowelizacji budżetu gminy (IRK-000-2023-0016).

Ciekawi jesteśmy zarówno konkluzji z prowadzonych pomiarów na ulicach jak i ostatecznej formuły i skuteczności nowego oznakowania w kwestii podniesienia bezpieczeństwa ruchu kołowego na osiedlu.

Jarosław Dudkiewicz, radny

przewodniczący zarządu osiedla