Odp. Wójta i stanowisko samorządów Złotnik w spr. zakupu fotopułapki

W nawiązaniu do wspólnego pisma sołectwa Złotniki Wieś i naszego zarządu z 20.01 br. w kwestii zakupu fotopułapki z tzw. Zadania Lokalnego '2023, otrzymaliśmy pismo od Wójta z dn. 10.02 br. . Prezentujemy je od razu wraz z przekazanym ponownym stanowiskiem naszych samorządów z 13.02 br..

SKMBT_C36423021417470

SKMBT_C36423021309571